13.09.2017

W dniu 1 marca br. rozpoczęliśmy wspólnie realizację projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. W projekcie wzięło udział 175 osób z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka przestrzenna.

Zaprosiliśmy Państwa do poszerzania kompetencji w trakcie różnorodnych tematycznie: 14 certyfikowanych szkoleń, 11 zajęć warsztatowych i 12 zadań praktycznych realizowanych przy współpracy z pracodawcami. Zorganizowaliśmy 20 wizyt studyjnych u pracodawców w Poznaniu, w kraju oraz zagranicą – w Brukseli. Zajęcia przeprowadzili pracownicy polskich wyższych uczelni, eksperci krajowi, przedstawiciel pracodawców oraz zaproszeni pracownicy naukowi i eksperci z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Przed nami ostatnie już zadanie II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI, które będzie składało się z dwóch etapów.

Etap 1

Wypełnienie i przesłanie Post-testu oceniającego udziału w projekcie najpóźniej do dnia 20 września (środa). Zgodnie z założeniem projektu liczymy, że przyrost Państwa wiedzy i umiejętności będzie przekraczał próg 30%.

Post-test dostępny jest pod adresem www: https://goo.gl/forms/YaByDpSZ0Owxtsbk1

Etap 2

Spotkanie z koordynatorem instytutowym w celu podsumowania ścieżki udziału w projekcie. Zgodnie z wytycznymi projektu wymagany jest bezpośredni kontakt z koordynatorem instytutowym (m.in. w celu uzupełnienia i podpisania dokumentów).

Koordynatorzy instytutowi oczekują na spotkanie z Państwem w następujących terminach:

Koordynator kierunku Geografia – pokój P19

Mgr inż. Patrycja Wysocka, mail: pwysocka@amu.edu.pl

26.09 (wtorek): godz. 14:00 – 18:00
27.09 (środa): godz. 14:00 – 18:00
2.10 (poniedziałek) : godz. 8:00 – 18:00

Koordynator kierunku Geoinformacja (inż.) – pokój L110

Mgr Alicja Najwer, mail: alijas@amu.edu.pl

27 września (środa): godz. 16.45-20.00
28 września (czwartek): godz. 16.45 -20.00
5 października (czwartek): godz. 16.45 – 20.00

Koordynator kierunku Geologia

Instytut Geologii, Collegium Geologicum – pokój 172 (mgr Anna Lagner)

Dr Robert Jagodziński, mail: jagodus@amu.edu.pl

2 października (poniedziałek): godz. 10.00-13.00
3 października (wtorek): godz. 10.00-13.00
4 października (środa): godz. 10.00-13.00
5 października (czwartek): godz. 10.00-13.00
6 października (piątek): godz. 10.00-13.00

Koordynatorzy kierunku Gospodarka przestrzenna – pokój 116

Dr Bartłomiej Kołsut, mail: bartkol@amu.edu.pl