1.06.2017

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zostały nam jeszcze 2 miesiące zajęć, jednak już niektóre bloki programowe się kończą. Zakończyliśmy już obowiązkowe zajęcia CS2 i CS3, zatem z zajęć obowiązkowych zostały już tylko 3 grupy zajęciowe CS1 – Umiejętności interpersonalne i praca w grupie. Kończymy też powoli zajęcia z modułu 4 czyli wizyty studyjne.
Przypominamy, że każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do zakończenia zajęć obowiązkowych oraz zajęć wybieralnych: dwa zajęcia z bloku Certyfikowanych Szkoleń i Zajęć Warsztatowych, jedno Zadanie Projektowe oraz dwie Wizyty Studyjne.

Jednocześnie życzymy powodzenia w trakcie zbliżającej się sesji!

29.05.2017

Z powodu choroby prowadzącego zajęcia z Georyzyka w planowaniu przestrzennym Zw6 w dniu 29 i 30 maja zostały odwołane. Nowy termin zostanie ustalony wkrótce.

8.03.2017

Szanowni Państwo,

publikujemy godziny, w jakich odbywać się będzie bilans kompetencji dla kierunku geografia i geologia. Szczegółowa informacja została do Państwa przesłana drogą mailową.

Proszę pamiętać, by na bilans kompetencji donieść wszystkie potwierdzenia Waszych aktywności.

Korzystając z okazji życzymy również wszystkim uroczym paniom wielu radości z okazji Dnia Kobiet!

1.03.2017

Zapraszamy do udziału w Zadaniu I projektu Geocentrum  doskonałości czyli w Bilansie kompetencji, podczas którego zostanie ustalona dla każdego uczestnika ścieżka udziału w projekcie.

Harmonogram Bilansu kompetencji jest następujący:

1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online dotyczących:

Ø  bilansu kompetencji https://goo.gl/forms/Q596GGkWimGRBhMn1

Ø  deklaracji uczestnictwa część A: https://goo.gl/forms/acT8UrqrfsAKWrhf1

Ø  deklaracji uczestnictwa część B, formularza preferencji dla osób zakwalifikowanych:https://goo.gl/forms/Gw0KUYgSoDjZDTt63

5.03 br. (niedziela 20:00) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy.

Od dnia 10.03 (piątek) rozpocznie się bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne, będzie on kontynuowany w dniach: 11.03 (sobota) oraz 13-15.03 br. (poniedziałek-środa). Terminy indywidualnych spotkań z koordynatorami zostaną wyznaczone z kilkudniowym wyprzedzeniem i podane Państwu do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych.

Informacje o zajęciach w projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.

24.02.2017

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI.

Lista rankingowa uczestników wg liczby uzyskanych punktów, z podziałem na kierunki studiów, II edycji  projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI została właśnie opublikowana na naszej stronie.

Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz osoby z listy rezerwowej w dn. 28.02 br. (wtorek), o godz. 18:30 do sali nr 21 im. T. Bartkowskiego na spotkanie, podczas którego przedstawimy szczegóły odnośnie proponowanych kursów oraz przebieg bilansu kompetencji.

Harmonogram kolejnych etapów rekrutacji jest następujący:

1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online dotyczących:

 • bilansu kompetencji
 • danych do deklaracji uczestnictwa
 • formularza preferencji (ponownie, jako zobowiązujący dla osób zakwalifikowanych)

5.03 br. (niedziela) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy,

8-17.03 br. – bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne (terminy zostaną wyznaczone z tygodniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych).

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.

13.02.2017

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie wstępnej deklaracji udziału w projekcie.

Zapraszamy obecnie wszystkich do udziału w rekrutacji do projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. W pierwszym etapie rekrutacji proszę o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduję się pod linkiem:

https://goo.gl/forms/ETVwVFO33nIlDA3v1

W formularzu należy określić stopień, kierunek i specjalność studiów. Proszę zwrócić uwagę, że dla jednoznacznego wyboru specjalności zostały opisane dodatkowo trybem studiów: licencjat, inżynier, magister oraz magister 3-semestry.

Rekrutacja przewiduje stworzenie rankingu uczestników, kolejność w rankingu będzie podstawą kolejności zapraszania Państwa na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa będzie polegała na przeprowadzanie bilansu kompetencji czyli określenia dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki udziału w projekcie (= ostateczny wybór kursów, które będą realizowane).

Podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego należy przedstawić, a następnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej udokumentować (czyli przynieść dokumenty potwierdzające), m.in.:

 1. działalność organizacyjną na rzecz UAM (działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, inną działalność organizacyjną),
 2. uczestnictwo w projektach naukowych, konferencjach, posiadane publikacje,
 3. poziom znajomości j. angielskiego.

Formularz rekrutacyjny prosimy wypełnić do środy 22 lutego 2017 do godz. 20:00.

Kandydaci będą przyjmowani zgodnie z rankingiem dla poszczególnych kierunków studiów wg zasad:

 1. bezwzględne pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet (do 60% miejsc, przy uwzględnieniu tych kryteriów),
 2. średnia z ostatniego roku studiów: powyżej 3,0 (1 pkt.), 3,5 (2 pkt.), 4 (3 pkt.), 4,5 (4 pkt.), >4,5 (5 pkt.), Biuro Projektu uzyska średnie bezpośrednio z Dziekanatu WNGiG,
 3. zaangażowanie w rozwój uczelni, tj.: koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (maks. 2 pkt.),
 4. uczestnictwo w projektach naukowych, konferencjach, posiadane publikacje (maks. 3 pkt.),
 5. znajomość j. angielskiego (maks. 2 pkt.).

Lista rankingowa uczestników, z podziałem na kierunki studiów, II edycji  projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI zostanie ogłoszona w dniu 24 lutego br. na stronie www http://geocentrum.home.amu.edu.pl/.

Następnie nasz Harmonogram będzie obejmować:

 • 28.02 br. (wtorek), godz. 18:30 w sali nr 21 im. T. Bartkowskiego – spotkanie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Podczas spotkania przedstawimy szczegóły odnośnie proponowanych kursów oraz przebieg bilansu kompetencji
 • 1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online:

– bilansu kompetencji

– danych do deklaracji uczestnictwa

– formularza preferencji (ponownie, jako zobowiązujący dla osób zakwalifikowanych)

 • 5.03 br. (niedziela) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy
 • 8-17.03 br. – bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne (terminy zostaną wyznaczone z tygodniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych).

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.

26.01.2017

Rozpoczęliśmy realizację II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Projekt skierowany jest do osób będących na dwóch ostatnich semestrach I i II stopnia studiów, na kierunkach: geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna.

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie.

W pierwszym etapie prosimy o wypełnienie wstępnej deklaracji udziału w projekcie i określenie Państwa preferencji dotyczących kursów, które planujecie zrealizować. Ankieta znajduję się pod linkiem:

https://goo.gl/forms/Knh19wEJKGjopddH3

Ankietę prosimy wypełnić do czwartku 2 lutego 2017 do godz. 20:00.

Proces rekrutacji wraz z bilansem kompetencji oraz rozmową określającą ścieżkę udziału w projekcie przeprowadzony zostanie na przełomie lutego i marca.

Zapraszamy do aktywnego uzupełnienia wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów i udziału w wyjątkowym projekcie, który ułatwi Państwu start zawodowy po ukończeniu studiów.

9.01.2017

Z przyjemnością informuję, że rozpoczynamy realizację II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Projekt skierowany jest do studentów będących na dwóch ostatnich semestrach I i II stopnia studiów, na kierunkach: geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów GEOGRAFII (wszystkie specjalności) z roczników dyplomowych (III r. DL i II r. DU) na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną informacje dotyczące zakresu i realizacji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI w 2017 r.Spotkanie odbędzie się w środę11 stycznia o godz. 14:10 w Auli im. B. Krygowskiego.

Zapraszam do aktywnego uzupełnienia wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów i udziału w wyjątkowym projekcie, który ułatwi Państwu start zawodowy po ukończeniu studiów.