24.02.2017

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI.

Lista rankingowa uczestników wg liczby uzyskanych punktów, z podziałem na kierunki studiów, II edycji  projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI została właśnie opublikowana na naszej stronie.

Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz osoby z listy rezerwowej w dn. 28.02 br. (wtorek), o godz. 18:30 do sali nr 21 im. T. Bartkowskiego na spotkanie, podczas którego przedstawimy szczegóły odnośnie proponowanych kursów oraz przebieg bilansu kompetencji.

Harmonogram kolejnych etapów rekrutacji jest następujący:

1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online dotyczących:

 • bilansu kompetencji
 • danych do deklaracji uczestnictwa
 • formularza preferencji (ponownie, jako zobowiązujący dla osób zakwalifikowanych)

5.03 br. (niedziela) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy,

8-17.03 br. – bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne (terminy zostaną wyznaczone z tygodniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych).

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.

13.02.2017

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie wstępnej deklaracji udziału w projekcie.

Zapraszamy obecnie wszystkich do udziału w rekrutacji do projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. W pierwszym etapie rekrutacji proszę o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduję się pod linkiem:

https://goo.gl/forms/ETVwVFO33nIlDA3v1

W formularzu należy określić stopień, kierunek i specjalność studiów. Proszę zwrócić uwagę, że dla jednoznacznego wyboru specjalności zostały opisane dodatkowo trybem studiów: licencjat, inżynier, magister oraz magister 3-semestry.

Rekrutacja przewiduje stworzenie rankingu uczestników, kolejność w rankingu będzie podstawą kolejności zapraszania Państwa na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa będzie polegała na przeprowadzanie bilansu kompetencji czyli określenia dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki udziału w projekcie (= ostateczny wybór kursów, które będą realizowane).

Podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego należy przedstawić, a następnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej udokumentować (czyli przynieść dokumenty potwierdzające), m.in.:

 1. działalność organizacyjną na rzecz UAM (działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, inną działalność organizacyjną),
 2. uczestnictwo w projektach naukowych, konferencjach, posiadane publikacje,
 3. poziom znajomości j. angielskiego.

Formularz rekrutacyjny prosimy wypełnić do środy 22 lutego 2017 do godz. 20:00.

Kandydaci będą przyjmowani zgodnie z rankingiem dla poszczególnych kierunków studiów wg zasad:

 1. bezwzględne pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet (do 60% miejsc, przy uwzględnieniu tych kryteriów),
 2. średnia z ostatniego roku studiów: powyżej 3,0 (1 pkt.), 3,5 (2 pkt.), 4 (3 pkt.), 4,5 (4 pkt.), >4,5 (5 pkt.), Biuro Projektu uzyska średnie bezpośrednio z Dziekanatu WNGiG,
 3. zaangażowanie w rozwój uczelni, tj.: koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (maks. 2 pkt.),
 4. uczestnictwo w projektach naukowych, konferencjach, posiadane publikacje (maks. 3 pkt.),
 5. znajomość j. angielskiego (maks. 2 pkt.).

Lista rankingowa uczestników, z podziałem na kierunki studiów, II edycji  projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI zostanie ogłoszona w dniu 24 lutego br. na stronie www http://geocentrum.home.amu.edu.pl/.

Następnie nasz Harmonogram będzie obejmować:

 • 28.02 br. (wtorek), godz. 18:30 w sali nr 21 im. T. Bartkowskiego – spotkanie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Podczas spotkania przedstawimy szczegóły odnośnie proponowanych kursów oraz przebieg bilansu kompetencji
 • 1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online:

– bilansu kompetencji

– danych do deklaracji uczestnictwa

– formularza preferencji (ponownie, jako zobowiązujący dla osób zakwalifikowanych)

 • 5.03 br. (niedziela) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy
 • 8-17.03 br. – bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne (terminy zostaną wyznaczone z tygodniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych).

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.

26.01.2017

Rozpoczęliśmy realizację II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Projekt skierowany jest do osób będących na dwóch ostatnich semestrach I i II stopnia studiów, na kierunkach: geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna.

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie.

W pierwszym etapie prosimy o wypełnienie wstępnej deklaracji udziału w projekcie i określenie Państwa preferencji dotyczących kursów, które planujecie zrealizować. Ankieta znajduję się pod linkiem:

https://goo.gl/forms/Knh19wEJKGjopddH3

Ankietę prosimy wypełnić do czwartku 2 lutego 2017 do godz. 20:00.

Proces rekrutacji wraz z bilansem kompetencji oraz rozmową określającą ścieżkę udziału w projekcie przeprowadzony zostanie na przełomie lutego i marca.

Zapraszamy do aktywnego uzupełnienia wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów i udziału w wyjątkowym projekcie, który ułatwi Państwu start zawodowy po ukończeniu studiów.

9.01.2017

Z przyjemnością informuję, że rozpoczynamy realizację II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Projekt skierowany jest do studentów będących na dwóch ostatnich semestrach I i II stopnia studiów, na kierunkach: geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów GEOGRAFII (wszystkie specjalności) z roczników dyplomowych (III r. DL i II r. DU) na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną informacje dotyczące zakresu i realizacji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI w 2017 r.Spotkanie odbędzie się w środę11 stycznia o godz. 14:10 w Auli im. B. Krygowskiego.

Zapraszam do aktywnego uzupełnienia wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów i udziału w wyjątkowym projekcie, który ułatwi Państwu start zawodowy po ukończeniu studiów.

24.11.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 22 listopada br. zakończyliśmy na naszym Wydziale realizację I edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Dziękujemy Absolwentom projektu za udział w podsumowującym spotkaniu we wtorek.

Zgodnie z przekazanymi Państwu wcześniej informacjami kadra zarządzająca projektem jest zobligowana do monitorowania losów zawodowych absolwentów projektu po ukończeniu przez nich kształcenia na naszym Wydziale przez co najmniej 12 miesięcy. W tym celu prosimy o wypełnienie do 30 listopada 2016 pierwszej ankiety o dalszych losach kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, zamieszczonej pod adresem:

https://goo.gl/forms/HC3KvUnRSqSwuXEe2

Będziemy się zwracali do Państwa z prośbą o wypełnianie powyższej ankiety co 3 miesiące, przez najbliższych 12 miesięcy. W przypadku podjęcia pracy lub jej zmiany, podjęcia lub ukończenia studiów wyższego stopnia prosimy, niezależnie od naszego przypomnienia, o wypełnienie Ankiety abyśmy mogli zaktualizować Państwa dane dla NCBiRu.

Życzymy powodzenia w podejmowaniu nowych studiów lub rozpoczynaniu ciekawej pracy zawodowej.

10.11.2016

Szanowni Państwo – uczestnicy Projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI,

A dziś mogę już napisać GEODOSKONALI,

Zakończyliśmy I edycję projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI finansowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej edycji z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka przestrzenna za wspólną jej realizację i udział w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych, zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych u pracodawców. Mam nadzieję, że wszystkie te działania były przez Państwa wykorzystane z pożytkiem i wzmocnią Państwa znaczenie na rynku pracy.

Zapraszamy na podsumowujące spotkanie GEODOSKONAŁYCH I edycji, które odbędzie się w dn. 22 listopada (wtorek) o godz. 18:15 w Auli im. B. Krygowskiego w Collegium Geographicum. Podczas spotkania przekażemy m.in. uzyskane Certyfikaty z odpowiednich zajęć.

Zachęcamy do podzielenia się z uczestnikami projektu swoimi doświadczeniami i wrażeniami z udziału w I edycji. Mile widziane będą krótkie prezentacje PP, a akces do ich przedstawienia prosimy wcześniej zgłosić do p. mgr Marty Mitręgi.

Liczymy na niezawodną obecność wszystkich uczestników.

11.10.2016

W dniu 21 marca br. rozpoczęliśmy wspólnie realizację projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. W projekcie wzięło udział 151 osób z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka przestrzenna.

Zaprosiliśmy Państwa do poszerzania kompetencji w trakcie różnorodnych tematycznie: 15 certyfikowanych szkoleń, 11 zajęć warsztatowych i 12 zadań praktycznych realizowanych przy współpracy z pracodawcami. Zorganizowaliśmy 20 wizyt studyjnych u pracodawców w Poznaniu, w kraju oraz zagranicą – w Brukseli. Zajęcia przeprowadzili pracownicy polskich wyższych uczelni, eksperci krajowi, przedstawiciel pracodawców oraz zaproszeni pracownicy naukowi i eksperci z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Przed nami ostatnie już zadanie I edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI, który będzie składało się z dwóch etapów. Szczegóły w załączonym liście, który został do Państwa też rozesłany drogą mailową.

List na zakończenie projektu

14.09.2016

Szanowni Państwo,

wszystkim, którzy jeszcze nie odbyli drugiej wizyty studyjnej przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość zrealizowania tego zadania w ramach wyjść organizowanych w końcówce września. Szczegóły znajdziecie w kalendarzu i w opisie poszczególnych wizyty studyjnych.

9.09.2016

Szanowni Państwo,

już większość zadań dobiegła końca, ale nie wszystkie! Przypominamy osobom, które jeszcze nie mają zaliczonych wszystkich zadań, że w tym miesiącu odbywają się następujące zajęcia:

ZW6 – Georyzyka w planowaniu przestrzennym
WS16 – ProGEA (Kraków), MGGP Aero (Tarnów), 24GIS.pl oraz Urząd Miejski (Kielce)
WS3 – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Jeszcze dwa zadania są w trakcie ustalania. Spodziewajcie się Państwo informacji w przyszłym tygodniu.

Szczegóły znajdziecie Państwo w kalendarzu i w zakładce “zadania z projekcie”.

 

25.07.2016

O naszym projekcie robi się coraz głośniej nie tylko w mediach społecznościowych. Dzięki niemu możliwe było podjęcie współpracy z przedstawicielami różnych jednostek administracyjnych, o czym jedna z partnerskich gmin pisze:

UstrzykiDzięki nawiązaniu kontaktu przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nasza gmina przystąpi do pilotażowego projektu realizowanego przez tę uczelnię…”.

W ramach tej współpracy zrealizowane zostało zadanie “Audyty Krajobrazowe”. Z treścią całego artykułu można zapoznać się na stronie gminy oraz na stronie jej Burmistrza Pana Bartosza Romanowicza.