12.10.2017

Do udziału  w kolejnym roku projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI zapraszamy studentów z III r. studiów licencjackich/inżynierskich oraz II r. studiów magisterskich, z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka Przestrzenna.

Zdobyte dwuletnie doświadczenia w zakresie merytorycznym prowadzonych zajęć wykorzystane zostaną w roku akademickim 2017/2018 podczas zajęć kursowych (wykładów, laboratoriów i ćwiczeń terenowych) i wykładów monograficznych. Zajęcia, które będą realizowane w ramach projektu Geocentrum w roku 2017/2018, w semestrze zimowym i letnim przedstawiono w zakładce Zajęcia w projekcie. Uczestnictwo w zajęciach (przynajmniej 80% obecności) pozwoli Państwu na uzyskanie Certyfikatu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI ukończenia wybranego kursu.

Osoby, które planują udział w tych zajęciach proszę o zgłoszenie się bezpośrednio do prowadzących zajęcia lub koordynatorów poszczególnych kierunków:

Koordynator kierunku Geografia i Geoinformacja
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
mail: gmazurek@amu.edu.pl

Koordynator kierunku Geologia
Instytut Geologii, Collegium Geologicum
Dr Robert Jagodziński
mail: jagodus@amu.edu.pl

Koordynator kierunku Gospodarka przestrzenna
Dr Bartłomiej Kołsut
mail: bartkol@amu.edu.pl

Pierwsze zajęcia w ramach kontynuacji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI ruszają już w semestrze zimowym!

Natomiast w przypadku semestru letniego należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia lub koordynatorem kierunku do końca grudnia 2017.

Mamy nadzieję, że wskazane działania będą przez Państwa wykorzystane z pożytkiem i wzmocnią Państwa znaczenie na rynku pracy.

LISTA ZAJĘĆ