Rekrutacja – Zasady

Rekrutacja do projektu będzie otwarta, powszechna i zgodna z zasadą równości.

Przebieg rekrutacji:

 1. Termin naboru do drugiej edycji projektu: termin zostanie podany wkrótce.
 2. Niezbędne dokumenty: formularz rekrutacyjny oraz wypełniona ankieta (dokumenty dostępne w zakładce „do pobrania”) – przesłane elektroniczne na adres martam@amu.edu.pl oraz dostarczone do Biura Projektu – termin zostanie podany wkrótce.
  Biuro Projektu mieści się w Instytucie Geologii UAM, pokój 168.
 3. Wybór kandydatów:
  1. Bezwzględne pierwszeństwo osób niepełnosprawnych oraz kobiet (do 60% miejsc, przy uwzględnieniu tych kryteriów)
  2. średnia z ostatniego roku powyżej 3,0 (1 pkt), 3,5 (2 pkt.), 4 (3 pkt.), 4,5 (4 pkt.), >4,5 (5 pkt.) – na podstawie informacji dostępnych w dziekanacie WNGiG
  3. zaangażowanie w rozwój uczelni tj. koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (2 pkt.)
  4. uczestnictwo w projektach nauk., publikacje/konferencje (3 pkt.)
  5. znajomość j. angielskiego (2 pkt.)

Prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem https://goo.gl/forms/Knh19wEJKGjopddH3 dotyczącej deklaracji udziału w działaniach w projekcie najpóźniej do czwartku 2 lutego 2017 do godz. 20:00.

Wymogiem przyznania punktów będzie przedłożenie dok. poświadczających ich spełnienie.