WIZYTY STUDYJNE

WS1 Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
WS2 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
WS3 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
WS4 Urząd Miasta Poznania
WS5 Pracownia Urbanistyczna JST – m. Chojnice
WS6 Gmina Lubniewice 
WS7 Pracownia Urbanistyczna Filip Koczorowski
WS8 Instytucje europejskie oraz przedstawicielstwa regionów państw członkowskich, Bruksela
WS9 ZGiKM GEOPOZ
WS10 Urząd Statystyczny w Poznaniu
WS11 GIS Support
WS12 GEPOL
WS13 IQ Solution
WS14 Trail
WS15 SYSTHERM INFO
WS16 ProGEA (Kraków), MGGP Aero (Tarnów), 24GIS.pl oraz Urząd Miejski (Kielce)
WS17 System utrzymania wód i urządzeń przeciwpowodziowych dorzecza Warty – RZGW
WS18 Aquanet – funkcjonowanie ujęcia wody dla miasta Poznania
WS19 Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
WS20 PGNiG Oddział w Poznaniu

WS1 - Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentacje zakresu działalności Ministerstwa Rozwoju, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących zasad rekrutacji: woluntariat, praktyki, staże, nowy pracownicy. Wizyta odbędzie się w formie jednodniowego wyjazdu do Warszawy, a koszty wyjazdu są pokrywane ze środków projektu.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 8 godz.

Prowadzący szkolenie: Stanisław Sudak (Departament Strategii Ministerstwa Rozwoju)

Koordynator:Prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Termin: 31.05.2017 r.

Lista uczestników: 

Program:

WS2 - Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentacje zakresu działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących zasad rekrutacji: wolontariat, praktyki, staże, nowi pracownicy. Wizyta potrwa ok. 4 godziny.
Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 godz.

Prowadzący szkolenie: Adam Derc, Jowita Maćkowiak

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin: 25 kwietnia 2017 r.

Lista uczestników: 

WS3 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentacje zakresu działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkoopolskiego, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących zasad rekrutacji: wolontariat, praktyki, staże, nowi pracownicy. Wizyta potrwa ok. 4 godziny.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 godz.

Prowadzący szkolenie: Pracownik UMWW

Koordynator: Prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Termin: 

Lista uczestników:

WS4 - Urząd Miasta Poznania

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentacje zakresu działalności Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących zasad rekrutacji: wolontariat, praktyki, staże, nowi pracownicy. Wizyta potrwa ok. 4 godziny.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 godz.

Prowadzący szkolenie: Lech Podbrez

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin:  14 czerwca o godz. 10:00

Lista uczestników: 

WS5 - Pracownia Urbanistyczna JST - m. Chojnice

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentacje zakresu działalności pracowni urbanistycznej miasta średniej wielkości, a także ukazanie problemów i wyzwań rozwojowych w tego typu miastach. Wizytę poprowadzą burmistrz miasta Chojncie dr Arseniusz Finster, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Waldemar Gregus (Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego) oraz Andrzej Ciemiński (Architekt Miejski). Wizyta na miejscu w Chojnicach potrwa ok. 4 godziny.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 godz.

Prowadzący szkolenie: Waldemar Gregus (UM w Chojnicach)

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin: 10 maja 2017 r.

Lista uczestników: 

WS6 - Gmina Lubniewice

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentację zakresu i specyfiki działalności małej gminy. Tegoroczna wizyta odbędzie się w gminie Lubniewice, uznawanej za turystyczną perłę ziemi lubuskiej. Wizytę poprowadzi Tomasz Jaskuła, od 2012 r. burmistrz gminy Lubniewice. Wizyta będzie także okazją do obserwacji sposobów wdrażania strategii rozwoju opracowanej przez studentów gospodarki przestrzennej UAM w latach 2013-2014. Wizyta na miejscu w Lubniewicach potrwa ok. 6 godzin.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 6 godz. 

Prowadzący szkolenie: Tomasz Jaskuła

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin: 9 maja 2017 r.

Lista uczestników:

WS7 -Kancelaria Urbanistyczna Filip Koczorowski

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentacje zakresu działalności prywatnej pracowni urbanistycznej (Kancelaria Urbanistyczna Filip Koczorowski), struktury organizacyjnej oraz obowiązujących zasad rekrutacji: wolontariat, praktyki, staże, nowi pracownicy. Wizyta odbędzie się na terenie Poznania (ul. Tęczowa 7) i potrwa ok. 4 godziny.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 godz.

Prowadzący szkolenie: Filip Koczorowski

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin: 12.04.2017 r.

Lista uczestników: 

WS8 - Instytucje europejskie oraz przedstawicielstwa regionów państw członkowskich, Bruksela

Zakres szkolenia: Wyjazd dla 15 uczestników projektu do Brukseli. Program obejmuje wizyty studyjne w instytucjach europejskich oraz w przedstawicielstwach regionów państw członkowskich mające na celu poszerzenie wiedzy na temat praktycznych aspektów wdrażania założeń polityki rozwoju (wymiar strategiczny i przestrzenny) na terenie Unii Europejskiej oraz ew. udział w odbywających się w Brukseli OPEN DAYS. Wyjazd i pobyt w Brukseli jest w całości funansowany ze środków projektu (przelot samolotem, noclegi, wyżywienie) i potrwa 6 dni.

Długość trwania:  2 edycje x 1 gr. x 15 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Wojciech Dyba, Izabela Gorczyca, Małgorzata Sylla

Koordynator: Prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Termin: 18-24 czerwca 2017 r.

Lista uczestników:
Program:

WS9 - ZGiKM GEOPOZ

Zakres szkolenia: Program wizyty studyjnej: W trakcie wizyty zostaną omówione tematy w zakresie procedury obsługi: zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych, zawiadomień o wykonaniu tych prac oraz obsługi wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych, udostępniania danych z rejestrów publicznych i prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 h

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel ZGiKM GEOPOZ

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin: 3 kwietnia 2017 r. godz.9:30, ul. Gronowa 20 – siedziba ZGiKM GEOPOZ

Lista uczestników:

WS10 – Urząd Statystyczny w Poznaniu

Zakres szkolenia:  W programie wizyty studyjnej m.in. zaprezentowanie profilu zawodowego Urzędu Statystycznego, zaprezentowanie prac kameralnych wykonywanych w Ośrodku Statystyki Miast prowadzonych obecnie oraz zakończonych, oraz przedstawienie bazy danych przestrzennych, którymi dysponuje US w Poznaniu. Czas trwania wizyty 4 h.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 h

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin: 27 marca 2017, godz. 10:00

Widzimy się o 9:50  przy wejściu do siedziby US w Poznaniu na ul. Wojska Polskiego 27/29; na miejscu będzie czekał mgr Adam Dąbrowski. 

Lista uczestników: pobierz

WS11 - GIS Support

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna obejmuje zapoznanie się z profilem zawodowym firmy, przegląd stanowisk, zapoznanie z bieżącymi i zakończonymi usługami geoinformacyjnymi, dyskusja możliwości zatrudnienia absolwentów Geoinformacji.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 15 os. x 4 h

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel GIS Support

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin: 24 marca 2017, godz. 13:00 – s. 13 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (ze względu na duże zainteresowanie wizytą została przeniesiona z siedziby firmy na teren Wydziału)

Lista uczestników: pobierz

WS12 – GEPOL

Zakres szkolenia: Program wizyty studyjnej: Zapoznanie się z profilem firmy. Omówienie stanowisk pracy. Przykłady wykonanych prac dla mapy hydrograficznej, sozologicznej i geomorfologicznej.

Długość trwania:  2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 h

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel GEPOL

Koordynator: mgr Alicja Najwer

miejsce: okolice Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Termin: 31 marca (piątek) 9.00 – 12.00, sala komputerowa P13.

Lista uczestników:

WS13 - IQ Solution

Zakres szkolenia:  Profil firmy, co robimy, z kim pracujemy, jakie są nasze cele. Proces wytworzenia produktu w firmie: Tworzenie aplikacji. Zbieranie wymagań, projektowanie funkcjonalności. Implementacja. Bazy danych. Nasze potrzeby w tym zakresie. Dlaczego tworzymy mapy samodzielnie.
Procesy geokodowania i standaryzacji adresów. Wsparcie oraz obsługa klientów. Inne usługi, w szczególności dot. projektowania terytoriów sprzedaży.
Omówienie procesu renderingu map – przedmiotu stażu. Na czym polega, ile trwa, efekty końcowe. Prezentacja Inqbatora (część Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego).””

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. x 4 h

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel IQ Solution

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin: 23 marca 2017, godz. 10:00

Spotykamy się o 9:50 przed siedzibą firmy na terenie InQbatora
(Poznański Park Naukowo – Technologiczny)
ul. Rubież 46, Budynek C4/91

Lista uczestników: pobierz

WS14 – Trail

Zakres szkolenia: Program wizyty studyjnej: Zapoznanie się z profilem firmy. Omówienie stanowisk pracy. Przykłady wykonanych prac.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 4 h

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel Trail

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin: 26 maja (piątek), godzina 10.00

Zbiórka o 9.50 przy siedzibie firmy Snowdog przy ul. Mostowej 11 w Poznaniu

Lista uczestników: 

WS15 - SYSTHERM INFO

Zakres szkolenia: Program wizyty studyjnej: czym się firma zajmuje, jakie oferuje produkty i jak wygląda proces produkcji oprogramowania.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 4 h

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel  SYSTHERM INFO

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin: Termin 10 kwietnia 2017 r., godz. 13.00

Zbiórka o godzinie 12.50, przed siedzibą firmy przy ulicy Złotowskiej 27 (http://www.systherm-info.pl/kontakt-o-firmie)

Lista uczestników:

WS16 - ProGEA (Kraków), MGGP Aero (Tarnów), 24GIS.pl oraz Urząd Miejski (Kielce)

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna w trzech miastach: Krakowie, Tarnowie i Kielcach obejmuje zapoznanie się z profilem zawodowym odwiedzanych firm, przegląd stanowisk, zapoznanie z bieżącą produkcją i usługami, dyskusja możliwości zatrudnienia absolwentów Geoinformacji.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 6 godz. 

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel ProGEA, przedstawiciel MGGP Aero, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kielcach

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin:

Lista uczestników:

WS17 - System utrzymania wód i urządzeń przeciwpowodziowych dorzecza Warty – RZGW

Zakres szkolenia:  Prezentacja systemu utrzymania wód i urządzeń wodnych stanowiących element systemu przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z ekstremalnych zdarzeń pogodowych w dorzeczu Warty. Program wizyty obejmuje: prelekcję w siedzibie Zarządu Zlewni w Bydgoszczy (prezentacja zasad funkcjonowania Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i systemu utrzymania wód), wizytę na Kanale Bydgoskim (m. in. remontowana śluza i jaz) oraz na funkcjonujących obiektach hydrotechnicznych na Noteci (zapory, urządzenia i systemy melioracyjne).

Długość trwania:  1 gr. x 8 godz.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Michał Wierzbicki
Koordynator: dr hab. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

Termin :  27.04.2017

Miejsce: wyjazd do RZWG w Bydgoszczy spod Instytutu Geologii godz. 8.00 (spotkanie przed portiernią)

przejazd do siedziby RZGW w Poznaniu na ul. Chlebową, spotkanie z Dyrektorem RZGW, prelekcja nt. zasad funkcjonowania Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i systemu utrzymania wód;

ok. 10.00 – przejazd w okolice Konina, wizyta na obiektach hydrotechnicznych na Kanale Ślesińskim oraz Polderze Golina (śluza, jaz, zapory,  urządzenia i systemy melioracyjne);

ok. 16.00 – powrót do Poznania

Lista uczestników: pobierz

WS18 - Aquanet - funkcjonowanie ujęcia wody dla miasta Poznania

Zakres szkolenia: W trakcie wizyty uczestnicy zostaną zapoznania z pełnym zakresem działalności firmy Aquanet S.A – ujęcia wód podziemnych – Mosina-Krajkowo, Dębina, Gruszczyn, stacje uzdatniani wody, wiercenie studni, obsługa sieci wodociągowej, COŚ w Koziegłowach. Szczegółowo omówione zostanie funkcjonowanie:

stacji uzdatniania wody,
– laboratorium chemicznego,
– infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych “Dębina”.

Zaprezentowany zostanie także, proces uzdatniani wód eksploatowanych na ujęciu “Dębina”, aparatura oraz praca laboratorium chemicznego firmy Aquanet S.A. oraz zakres prac związanych z obsługą techniczną oraz monitoringiem wód podziemnych i powierzchniowych ujęcia “Dębina”. w trakcie każdej z części przewidziany jest panel dyskusyjny.

Długość trwania:1 gr. x 8 godz.

Prowadzący szkolenie: Grzegorz Podolski – przedstawiciel Aquanet w Poznaniu

Koordynator: dr Dariusz Kasztelan

Termin : 28.04.2017

Miejsce: Aquanet w Poznaniu, spotkanie przed siedzibą Aquanet ul. Dolan Wilda 126 godz. 7:30

Lista uczestników: pobierz

WS19 - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Zakres szkolenia: Wizyta studyjna ma na celu prezentację zakresu działalności Pracodawcy, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz obowiązujących zasadach pracy i rekrutacji (wolontariat, praktyki, staże, zatrudnienie).

Długość trwania: 1 gr. x 8 godz.

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel OUG w Poznaniu

Koordynator: mgr Marta Mitręga

Termin:  09.06.2017, godzin 9:00

Miejsce spotkania: Poznań, Okręgowy Urząd Górniczy, ulica Gdyńska 45

Program:

  1.  Struktura organizacyjna  Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.
  2.  Działalność  Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.
  3.  Zasady rekrutacji pracowników, staże studenckie.
  4.  Sposób załatwiania spraw.
  5.  Zadania służb geologicznych w działalności nadzoru górniczego.

Lista uczestników:  pobierz

WS20 - PGNiG Oddział w Poznaniu

Zakres szkolenia:  Wizyta studyjna ma na celu zapoznać Uczestników projektu ze strukturą firmy PGNiG S.A., zaprezentować zakres działalności Pracodawcy oraz obowiązujących zasadach rekrutacji, tj. wolontariat, praktyki, staże, zatrudnienie. Szczegółowo omówione zostaną:

  • Struktura Działu Projektowego OGiE PGNiG S.A. w Pile,
  • Prace realizowane przez Dział Projektowy OGiE PGNiG S.A. w Pile,,
  • Procedury składania wniosków i pism do Władz PGNiG S.A.,
  • Etapy i formy opracowań dokumentacji geologicznych.

Zaprezentowane zostaną również metody i możliwości wykorzystania w przemyśle naftowym specjalistycznego oprogramowania.

Długość trwania: 8 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr inż. Teresa Zawierucha (Kierownik Działu Projektowego OGiE PGNiG S.A. w Pile)

Koordynator: dr Robert Jagodziński

Termin: 5czerwca 2017 r.

Miejsce: PGNiG Dział Projektowy OGiE w Pile

Lista uczestników: pobierz