7.11.2017

Szanowni Państwo,

Drodzy GeoDoskonali,

W dniu 27 października br. zakończyliśmy na naszym Wydziale realizację II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI.Dziękujemy Absolwentom projektu za udział w podsumowującym spotkaniu w czwartek.

Pozostałe Certyfikaty udziału w projekcie są do odebrania u koordynatorów kierunkowych.

Zgodnie z przekazanymi Państwu wcześniej informacjami kadra zarządzająca projektem jest zobligowana do monitorowania losów zawodowych absolwentów projektu przez co najmniej 12 miesięcy. W tym celu prosimy o wypełnienie do 15 listopada 2017 pierwszej ankiety o dalszych losach kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, zamieszczonejpod adresem:

https://goo.gl/forms/3PnpFZdM1pSztoBA3

Będziemy się zwracali do Państwa z prośbą o wypełnianie powyższej ankiety co 3 miesiące, przez najbliższych 12 miesięcy. W przypadku podjęcia pracy lub jej zmiany, podjęcia lub ukończenia studiów wyższego stopnia prosimy, niezależnie od naszego przypomnienia, o wypełnienie Ankiety abyśmy mogli zaktualizować Państwa dane dla NCBiRu.

Życzymy powodzenia w podjęciu nowych studiów lub rozpoczęciu ciekawej pracy zawodowej.

13.10.2017

Szanowni Państwo – uczestnicy Projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI,

A dziś mogę już napisać GEODOSKONALI,

Zakończyliśmy II edycję projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI finansowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej edycji z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka przestrzenna za wspólną jej realizację i udział w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych, zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych u pracodawców. Mam nadzieję, że wszystkie te działania były przez Państwa wykorzystane z pożytkiem i wzmocnią Państwa znaczenie na rynku pracy.

Zapraszamy na podsumowujące spotkanie GEODOSKONAŁYCH II edycji, które odbędzie się w dn. 26 października (czwartek) o godz. 17:00 w sali nr 3 w Collegium Geographicum. Podczas spotkania przekażemy m.in. uzyskane Certyfikaty.

Zachęcamy do podzielenia się z uczestnikami projektu swoimi doświadczeniami i wrażeniami z udziału w II edycji. Mile widziane będą krótkie prezentacje PP, a akces do ich przedstawienia prosimy wcześniej zgłosić do Pani mgr inż. Moniki Wieczorek.

Liczymy na niezawodną obecność wszystkich uczestników.

podpisprof

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek

Kierownik projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI

12.10.2017

Do udziału  w kolejnym roku projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI zapraszamy studentów z III r. studiów licencjackich/inżynierskich oraz II r. studiów magisterskich, z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka Przestrzenna.

Zdobyte dwuletnie doświadczenia w zakresie merytorycznym prowadzonych zajęć wykorzystane zostaną w roku akademickim 2017/2018 podczas zajęć kursowych (wykładów, laboratoriów i ćwiczeń terenowych) i wykładów monograficznych. Zajęcia, które będą realizowane w ramach projektu Geocentrum w roku 2017/2018, w semestrze zimowym i letnim przedstawiono w zakładce Zajęcia w projekcie. Uczestnictwo w zajęciach (przynajmniej 80% obecności) pozwoli Państwu na uzyskanie Certyfikatu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI ukończenia wybranego kursu.

Osoby, które planują udział w tych zajęciach proszę o zgłoszenie się bezpośrednio do prowadzących zajęcia lub koordynatorów poszczególnych kierunków:

Koordynator kierunku Geografia i Geoinformacja
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
mail: gmazurek@amu.edu.pl

Koordynator kierunku Geologia
Instytut Geologii, Collegium Geologicum
Dr Robert Jagodziński
mail: jagodus@amu.edu.pl

Koordynator kierunku Gospodarka przestrzenna
Dr Bartłomiej Kołsut
mail: bartkol@amu.edu.pl

Pierwsze zajęcia w ramach kontynuacji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI ruszają już w semestrze zimowym!

Natomiast w przypadku semestru letniego należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia lub koordynatorem kierunku do końca grudnia 2017.

Mamy nadzieję, że wskazane działania będą przez Państwa wykorzystane z pożytkiem i wzmocnią Państwa znaczenie na rynku pracy.

LISTA ZAJĘĆ

13.09.2017

W dniu 1 marca br. rozpoczęliśmy wspólnie realizację projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. W projekcie wzięło udział 175 osób z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka przestrzenna.

Zaprosiliśmy Państwa do poszerzania kompetencji w trakcie różnorodnych tematycznie: 14 certyfikowanych szkoleń, 11 zajęć warsztatowych i 12 zadań praktycznych realizowanych przy współpracy z pracodawcami. Zorganizowaliśmy 20 wizyt studyjnych u pracodawców w Poznaniu, w kraju oraz zagranicą – w Brukseli. Zajęcia przeprowadzili pracownicy polskich wyższych uczelni, eksperci krajowi, przedstawiciel pracodawców oraz zaproszeni pracownicy naukowi i eksperci z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Przed nami ostatnie już zadanie II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI, które będzie składało się z dwóch etapów.

Etap 1

Wypełnienie i przesłanie Post-testu oceniającego udziału w projekcie najpóźniej do dnia 20 września (środa). Zgodnie z założeniem projektu liczymy, że przyrost Państwa wiedzy i umiejętności będzie przekraczał próg 30%.

Post-test dostępny jest pod adresem www: https://goo.gl/forms/YaByDpSZ0Owxtsbk1

Etap 2

Spotkanie z koordynatorem instytutowym w celu podsumowania ścieżki udziału w projekcie. Zgodnie z wytycznymi projektu wymagany jest bezpośredni kontakt z koordynatorem instytutowym (m.in. w celu uzupełnienia i podpisania dokumentów).

Koordynator kierunku Geografia – pokój P19
Mgr inż. Patrycja Wysocka, mail: pwysocka@amu.edu.pl

Koordynator kierunku Geoinformacja (inż.) – pokój L110
Mgr Alicja Najwer, mail: alijas@amu.edu.pl

Koordynator kierunku Geologia
Instytut Geologii, Collegium Geologicum – pokój 172 (mgr Anna Lagner)
Dr Robert Jagodziński, mail: jagodus@amu.edu.pl

Koordynatorzy kierunku Gospodarka przestrzenna – pokój 116
Dr Bartłomiej Kołsut, mail: bartkol@amu.edu.pl

1.06.2017

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zostały nam jeszcze 2 miesiące zajęć, jednak już niektóre bloki programowe się kończą. Zakończyliśmy już obowiązkowe zajęcia CS2 i CS3, zatem z zajęć obowiązkowych zostały już tylko 3 grupy zajęciowe CS1 – Umiejętności interpersonalne i praca w grupie. Kończymy też powoli zajęcia z modułu 4 czyli wizyty studyjne.
Przypominamy, że każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do zakończenia zajęć obowiązkowych oraz zajęć wybieralnych: dwa zajęcia z bloku Certyfikowanych Szkoleń i Zajęć Warsztatowych, jedno Zadanie Projektowe oraz dwie Wizyty Studyjne.

Jednocześnie życzymy powodzenia w trakcie zbliżającej się sesji!

29.05.2017

Z powodu choroby prowadzącego zajęcia z Georyzyka w planowaniu przestrzennym Zw6 w dniu 29 i 30 maja zostały odwołane. Nowy termin zostanie ustalony wkrótce.

8.03.2017

Szanowni Państwo,

publikujemy godziny, w jakich odbywać się będzie bilans kompetencji dla kierunku geografia i geologia. Szczegółowa informacja została do Państwa przesłana drogą mailową.

Proszę pamiętać, by na bilans kompetencji donieść wszystkie potwierdzenia Waszych aktywności.

Korzystając z okazji życzymy również wszystkim uroczym paniom wielu radości z okazji Dnia Kobiet!

1.03.2017

Zapraszamy do udziału w Zadaniu I projektu Geocentrum  doskonałości czyli w Bilansie kompetencji, podczas którego zostanie ustalona dla każdego uczestnika ścieżka udziału w projekcie.

Harmonogram Bilansu kompetencji jest następujący:

1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online dotyczących:

Ø  bilansu kompetencji https://goo.gl/forms/Q596GGkWimGRBhMn1

Ø  deklaracji uczestnictwa część A: https://goo.gl/forms/acT8UrqrfsAKWrhf1

Ø  deklaracji uczestnictwa część B, formularza preferencji dla osób zakwalifikowanych:https://goo.gl/forms/Gw0KUYgSoDjZDTt63

5.03 br. (niedziela 20:00) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy.

Od dnia 10.03 (piątek) rozpocznie się bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne, będzie on kontynuowany w dniach: 11.03 (sobota) oraz 13-15.03 br. (poniedziałek-środa). Terminy indywidualnych spotkań z koordynatorami zostaną wyznaczone z kilkudniowym wyprzedzeniem i podane Państwu do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych.

Informacje o zajęciach w projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.