KONTAKT

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorów Instytutowych Projektu oraz na adres geocentrum@amu.edu.pl

  • Kierownik projektu na WNGiG

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych IGiG UAM
mail: gmazurek@amu.edu.pl

  • Koordynator kierunku Geografia

Mgr inż. Patrycja Wysocka
mail: pwysocka@amu.edu.pl

  • Koordynator kierunku Geoinformacja (inż.)

Mgr Alicja Najwer
mail: alijas@amu.edu.pl

  • Koordynator kierunku Geologia

Dr Robert Jagodziński
mail: jagodus@amu.edu.pl

  • Koordynator kierunku Gospodarka przestrzenna 

Dr Bartłomiej Kołsut
mail: bartkol@amu.edu.pl

Mgr Monika Wieczorek
mail: wieczor@amu.edu.pl

  • Asystentka kierownika projektu

Mgr Marta Mitręga
mail: martam@amu.edu.pl
tel. 61 829 60 39

  • Biuro Projektu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
Instytut Geologii, Collegium Geologicum
pokój 168
tel. 61 829 6039, kom. 666 881 568
mail:
martam@amu.edu.pl
ul. B. Krygowskiego 12
61-680 Poznań