DO POBRANIA

  • Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu
  • Regulamin projektu
  • Umowa uczestnictwa w Projekcie
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia NNW (dla deklarujących)
  • Sprawozdanie z wizyty studyjnej