Rekrutacja – Uczestnicy

300 STUDENTÓW WNGiG – dwóch ostatnich semestrów I i II st. na kierunkach (170 os. w 2017 r.):

  • geografia (25 os. w 2017 r.)
  • geoinformacja (35 os. w 2017 r.)
  • geologia (40 os.  w 2017 r.)
  • gospodarka przestrzenna (75 os. w 2017 r.)

z zachowaniem proporcji: do 60% osób to osoby kończące I stopień, 40% – II stopień.