Rekrutacja – Obowiązki uczestnika

Uczestnik projektu ma obowiązek:

  1. Uczestniczyć w 100% wszystkich wybranych form wsparcia (pomiar ciągły)
  2. Uczestniczyć w pre/post-testach wiedzy
  3. Uzyskać certyfikat nabycia kompetencji i/lub ukończenia zajęć warsztatowych
  4. Przygotować dokumentację z wykonanego projektu (prezentacja na ostatnim spotkaniu w danym zadaniu praktycznym)
  5. Przygotować sprawozdanie z wizyt studyjnych (max. do 2 tygodni po odbyciu wizyty studyjnej)