CERTYFIKOWANE SZKOLENIA

CS1 Umiejętności interpersonalne i praca w grupie
CS2 Przedsiębiorczość
CS3 Branżowy kurs j. angielskiego
CS6 Programowanie R – Poziom podstawowy – Analiza danych społeczno-gospodarczych
CS7 Programowanie R – Poziom zaawansowany – Analiza danych przestrzennych
CS8 Python programming for GIS
CS9 Geoportal supporting public participation in spatial planning
CS10 Geoinformation analysis of geohazards
CS11 Geomorphological mapping and visualisation
CS12 Infrastruktura informacji przestrzennej w Państwowym Monitoringu Środowiska
CS13 Geodane i metadane
CS14 Modelowanie danych pozyskiwanych technologiami 3D
CS15 Zaawansowane geotechniczne badania in situ (Eurokod 0 i 7)
CS16 Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych geologicznych i geofizycznych

CS1 - Umiejętności interpersonalne i praca w grupie

Zakres szkolenia: Celem zajęć jest przekazanie wiedzy, nabycie umiejętności praktycznych, a przede wszystkim kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie kluczowych umiejętności interpersonalnych: 1. nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, 2. zdolności komunikacyjnych (w tym umiejętności uważnego słuchania, przemawiania, tworzenia czytelnych komunikatów oraz zarządzania przekazem werbalnym i niewerbalnym), 3. asertywności i adaptacji społecznej, 4. radzenia sobie z konfliktami, 5. negocjacyjnych i wywierania wpływu, 6. pracy w zespole, ale też delegowania uprawnień.

Długość trwania: 2 edycje x 10 gr. x 15 os. x 30 h

Prowadzący szkolenie: dr Adam Szymaniak ze współprowadzącymi

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin (wtorki, środy,piątki):

Gr1:   21.03 – 24.03
Gr2:   28.03 – 31.03
Gr3:   04.04 – 07.04
Gr4:   09.05 – 12.05
Gr5:   16.05 – 19.05
Gr6:   23.05 – 26.05
Gr7:   30.05 – 02.06
Gr8:   06.05 – 09.06
Gr9:   12.06 – 14.06 (uwaga! pon-śr)
Gr10: 20.06 – 23.06

SALE
Grupy 1 – 3:
wtorki w godz. 10:00 – 18:00: s. 4 (CollegiumGeographicum)
– wyjątek 4.04 – 10:00 – 14:00: s.4 (CollegiumGeographicum), 14:30 – 18:00: s. 242(Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM)
środy i piątki w godz. 10:00 – 18:00: s.242 (Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM)
Grupa 4:
wtorek i środa godz. 10:00 – 18:00: s. 65 (Instytutu Geologii)
piątek w godz. 10:00 – 18:00: s.13
Grupy 5 – 10:
wtorki i piątki w godz. 10:00 – 18:00: s.65 (Instytutu Geologii UAM)
środy w godz. 10:00 – 18:00: s. 13 (Instytutu Geologii UAM)
– wyjątek : 12.06 (pon.) – s.2 (Gollegium Geographicum)

Materiały do pobrania: pobierz

Lista uczestników – wszystkie grupy: pobierz

CS2 -Przedsiębiorczość

Zakres szkolenia: Celem zajęć jest nabycie wiedzy i  praktycznych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Będą one obejmowały m.in. diagnozowanie potrzeb klienta, analizę rynku i tworzenie profili klienta, generowanie pomysłów biznesowych oraz ich prototypowanie i testowanie. Ponadto, zajęcia obejmą także zagadnienia dotyczące segmentacji rynku, kanałów dystrybucji, relacji z klientem, identyfikacji strumieni przychodów, sieci partnerskich, kluczowych działań, kluczowych zasobów, struktury kosztów. Studenci będą mieli także okazję poznać nabyć umiejętności dotyczące sposobów prezentacji, w tym głównie biznesowych.

Długość trwania: 2 edycje x 10 gr. x 15 os. X 30 h

Prowadzący szkolenie: Jacek Wajda, dr Wojciech Dyba, Maciej Nowak, Piotr Szczęsny, Małgorzata Marczak i Anna Padewska

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin (wtorek-piątek):
Gr1:   21.03 – 24.03
Gr2:   28.03 – 31.03
Gr3:   04.04 – 07.04
Gr4:   11.04 – 14.04
Gr5:   18.04 – 21.04
Gr6:   25.04 – 27.04
Gr7:   09.05 – 12.05
Gr8:   16.05 – 19.05
Gr9:   23.05 – 26.05
Gr10: 30.05 – 02.06


SALE:
wtorki 10:00-16:30 – s. 103 IGSEiGP
środy 10:00-16:30 – s. 103 IGSEiGP
czwartki 10:00-16:30 – s. 103 IGSEiGP

Każdy z uczestników na koniec tygodnia poprzedzającego zajęcia otrzyma wiadomość mailową z przypomnieniem godzin odbywania zajęć i sali, w której się odbędą.
Lista uczestników – wszystkie grupy: pobierz

CS3 - Branżowy kurs j. angielskiego

Zakres szkolenia:  Zakres szkolenia: Kurs odbywa się w 2 blokach zajęciowych. Pierwszy blok (20 h) obejmuje zajęcia z lektorami Wydziału Anglistyki UAM. Drugi blok (10h) to konwersatoria z naukowcami (geograf, geolog) z Wielkiej Brytanii. Zajęcia odbywają się w 3 zakresach tematycznych związanych z: 1) geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, 2) problematyką glacjalną obszarów polarnych i górskich oraz 3) geologią Polski. Nacisk kładziony jest na pracę z tekstem naukowym i popularno-naukowym, konwersację oraz pracę w grupach.

Długość trwania: 30 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr Thomas Anessi, mgr Paul Newsham, mgr Shane Nahumko oraz dr Andrew Speak, Prof. Ian S. Evans

Koordynator: mgr Alicja Najwer

cz.I
Termin:
gr1 i gr2 –  lektor: dr Krystyna Pirogowicz

grupa 1:
– 8.04 (sobota) 9:00-14:00 sala 11 Instytut Geologii
– 10.04 (poniedziałek) 9:00-14:00 sala 66 Instytut Geologii
– 11.04 (wtorek) 12:00-17:00 sala 64 Instytut Geologii
– 12.04 (środa) 9:00-14:00 sala 64 Instytut Geologii
grupa 2:
– 18.04 (wtorek) 12:00-17:00 sala 64 Instytut Geologii
– 19.04 (środa) 9:00-14:00 sala 64 Instytut Geologii
– 21.04 (piątek) 9:00-14:00 sala 64 Instytut Geologii
– 22.04 (sobota) 9:00-14:00 sala 11 Instytut Geologii

gr 3 – gr 10:  wtorek – czwartek -I cz. lektorzy: mgr Thomas Anessi, mgr Paul Newsham, mgr Shane Nahumko

Gr3:   21.03 – 23.03
Gr4:   28.03 – 30.03
Gr5:   04.04 – 09.04
Gr6:   11.04 – 13.04
Gr7:   25.04 – 27.04
Gr8:   23.05 – 25.05
Gr9:   09.05 – 11.05
Gr10: 16.05 – 18.05

Zajęcia odbywają się w budynku Collegium Chemicum (stary gmach) przy ul. Grunwaldzkiej 6, w sali 48:
wtorek  9.00 – 15.30
środa 9.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 15.00

+ zajęcia z native speakerem 
szczegółowy program z rozpiską na sale – prowadzący: dr Andrew Speak

04.05.2017 THU ( czwartek)
gr. 5: 9.00 – 12.15 seminary room In Institute of Geoecology and Geoinformation (242)
gr.6: 13.15 – 16.30 seminary room In Institute of Geoecology and Geoinformation (242)

05.05.2016 FRI (piątek)
gr. 5: 9.00 – 12.15 seminary room In Institute of Geoecology and Geoinformation (242)
gr.6: 13.15 – 16.30 seminary room In Institute of Geoecology and Geoinformation (242)

06.05.2016 SAT (sobota)
gr. 5: 9.00 – 10.30 seminary room In Institute of Geoecology and Geoinformation (242)
gr. 6: 10.45 – 12.15 seminary room In Institute of Geoecology and Geoinformation (242)
gr.7: 13.15 – 16.30 seminary room In Institute of Geoecology and Geoinformation (242)

08.05.2017 MON (poniedziałek)
gr.8: 08.30 – 11.45 computer lab 23
gr.7: 14.00 – 17.15 computer lab 22 

09.05.2017 TUE (wtorek)
gr. 8: 08.15 – 11.30 computer lab 12
gr.9: 12.30 – 15.45 computer lab 12

10.05.2017 WED (środa)
gr. 7: 9.00 – 10.30 room 12, Institute of Geology
gr.8: 10.45 – 12.15 room 12, Institute of Geology
gr.10: 13.15 – 16.30 room 12, Institute of Geology

11.05.2017 THU ( czwartek)
gr. 9: 9.30 – 12.45 room 12, Institute of Geology
gr.10: 13.45 – 17.00 room 12, Institute of Geology

12.05.2017 FRI (piątek)
gr. 9: 09.00- 10.30 room 12, Institute of Geology
gr. 10: 10.45 -12.15 room 12, Institute of Geology

Lista uczestników – wszystkie grupy: pobierz

Lista uczestników zajęć z native speakerem – wszystkie grupy: pobierz

 

CS6 - Programowanie R – Poziom podstawowy - Analiza danych społeczno-gospodarczych

Zakres szkolenia: Szkolenie obejmuje poszerzenie wiedzy z zakresu metod analizy danych społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu technologii IT oraz kształtowania umiejętności wykorzystania w tym zakresie podstawowych funkcjonalności programu R. Zajęcia będą realizowane w języku polskim, w ramach współpracy międzynarodowej, a prowadzącym będzie pracownik naukowy Uniwersytetu z Bergen – Prof. Roger Bivand.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 15 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: Prof. Roger Bivand

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin: 1-5 czerwca 2017 r.

Lista uczestników: 

CS7 - Programowanie R – Poziom zaawansowany - Analiza danych przestrzennych

Zakres szkolenia: Zajęcia warsztatowe obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu metod analizy danych społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu technologii IT oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania w tym zakresie zaawansowanych funkcjonalności programu R, w tym zwłaszcza analizy danych przestrzennych. Zajęcia będą realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, a prowadzącym będzie pracownik naukowy Uniwersytetu z Leeds w Wielkiej Brytanii.

Szczegółowy plan zajęć znajdziecie Państwo na stronie przygotowanej przez dr Robina Lovelace https://github.com/Robinlovelace/cs7

Długość trwania: 30 godz.

Prowadzący szkolenie: Dr Robin Lovelace

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin: 17-19 maja

17.05.2017 wednesday (środa)

10.00 – 11.30 classes (2)  – computer lab 102 (Institute of Geology)
11.30 – 11.45 coffee break
11.45 – 13.15 classes (2) – computer lab 102 (Institute of Geology)
13.15 – 14.00 lunch break
14.00 – 15.30 classes (2) – computer lab 102 (Institute of Geology)
15.30 – 15.45 coffee break
15.45 – 18.45 classes (4) – computer lab 102 (Institute of Geology)

18.05.2017 thursday (czwartek)

10.00 – 11.30 classes (2)  – computer lab 102 (Institute of Geology)
11.30 – 11.45 coffee break
11.45 – 13.15 classes (2) – computer lab 102 (Institute of Geology)
13.15 – 14.00 lunch break
14.00 – 15.30 classes (2) – computer lab 102 (Institute of Geology)
15.30 – 15.45 coffee break
15.45 – 18.45 classes (4) – computer lab 102 (Institute of Geology)

19.05.2017 friday (piątek)

10.00 – 11.30 classes (2)  – computer lab 102 (Institute of Geology)
11.30 – 11.45 coffee break
11.45 – 13.15 classes (2) – computer lab 102 (Institute of Geology)
13.15 – 14.00 lunch break
14.00 – 15.30 classes (2) – computer lab 102 (Institute of Geology)
15.30 – 15.45 coffee break
15.45 – 18.45 classes (4) – computer lab 102 (Institute of Geology)

CS8 - Python programming for GIS

Zakres szkolenia: An intensive, 4-day course, on software programming with the Python language for applications in GIS and spatial analysis. Course presents fundamentals of the Python programming language and tools for spatial data handling, spatial analysis and modeling, and GIS application development in Python through a series of concise lectures followed by laboratory exercises. In between lectures, laboratory exercises allow students to work with Python for problem solving.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 15 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: M.S. Grant W. Fraley (San Diego State University)

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin: 7 – 10 maja 2017
7 maja (nd): 10:00-12:00 (wykład), .s.242 (Instytut Geokologii i Geoinformacji UAM), 12:00 – 17:00, s.24 (ćwiczenia)
8 maja (pon): 10:00-12:00 (wykład), s.54 (Instytutu Geologii UAM), 12:00 – 17:00, s.24 (ćwiczenia)
9 maja (wt): 9:00 – 11:00 (wykład), s.54 (Instytutu Geologii UAM), 11:00 – 16:00, s.24 (ćwiczenia)
10 maja (śr): 10:00 – 12:00 (wykład), s.18, 12:00 – 17:00, s.24 (ćwiczenia)

Lista uczestników:

CS9 - Geoportal supporting public participation in spatial planning

Zakres szkolenia: This intensive course will provide students with an opportunity to explore theoretical frameworks, methods, and learn hands-on skills indispensable for successful design and deployment of PPGIS applications in problem areas of spatial planning at the city and local neighborhood scales. The course should be of interest to anybody who wants to be professionally involved in setting up participatory Web-GIS applications working for local governments, NGOs, or citizen coalitions.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 15 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: Prof. Piotr Jankowski (San Diego State University)

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin: 12-14 czerwca 2017

– poniedziałek 12 czerwca: 9:00 – 17:30 (wykład – s. 18),
– wtorek 13 czerwca: 9:00 – 13:00 (wykład – s. 1), 13:30 – 17:30 (laboratorium – s.24)
– środa 14 czerwca: 9:00 – 17:30 (laboratorium – s.24)

Lista uczestników:

CS10 - Geoinformation analysis of geohazards

Zakres szkolenia:

The course includes lectures, computer laboratories and field activities in Italian Alps.

Main objectives of the course:

 1. To understand processes and conditioning factors of geohazards in a high mountains and hills areas,
 2. To use Geoinformation tools and spatial data for geohazard risk assessment,
 3. To illustrate innovative and multidisciplinary approaches for meeting the growing needs of knowledge on both long-term tectonic uplift and sudden geomorphological changes:
 • Lecture and laboratory activity on Geomorphometry based methods for landform studies,
 • Lecture on Radar Interferometric applications for geomorphometry.


Długość trwania: 50 godz. (7 dni – Włochy)

Prowadzący szkolenie: Prof. Marco Giardino (Universita degli Studi di Torino)

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin: 24-30 czerwca 2017

Lista uczestników:

CS11 - Geomorphological mapping and visualisation

Zakres szkolenia: Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do prowadzenia kartowania geomorfologicznego i opracowania danych przestrzennych i geomorfologicznych na platformie geoinformacyjnej, czego finalnym efektem mają być mapy geomorfologiczne w różnym skalach i o różnym przeznaczeniu. W trakcie zajęć przedstawione będą zasady rozpoznawania form terenowych, tworzenia legendy, doboru znaków, sygnatur i kolorów. Większość przykładów wykonywania map geomorfologicznych będzie dotyczyć obszarów górskich.

Długość trwania: 30 godz.

Prowadzący szkolenie: dr Simon Martin (University of Lausanne)

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin: 6-9 czerwca 2017

wtorek 06.06.2017, godz. 9.30 – 17.00 (sala komputerowa 24)
środa 07.06.2017, godz.  9.00 – 17.00 (sala komputerowa 24)
czwartek 08.06.2017, godz. 9.00 – 17.00 (sala komputerowa 24)
piątek 09.06.2017, godz. 9.00 – 16.00  (sala komputerowa 24)

Lista uczestników:
Program: pobierz

CS12 - Infrastruktura informacji przestrzennej w Państwowym Monitoringu Środowiska

Zakres szkolenia:

 • podstawy formalno-prawne funkcjonowania PMŚ- jednostki i służby realizujące MŚ- wprowadzenie do zagadnień IIP- tryby i sposoby uzyskania dostępu do danych przestrzennych dotyczących MŚ
 • geostandardy wymiany danych przestrzennych z zakresu MŚ (GML, jego aplikacje oraz profile, SensorML, standardy danych satelitarnych)
 • usługi INSPIRE w MŚ oraz serwisy internetowe OGC (CSW, WMS, WFS, WCS, Atom)- Geoportal GIOŚ jako źródło danych przestrzennych o MŚ
 • zasoby danych przestrzennych EAŚ i EAK w zakresie MŚ (CLC, Sentinel, etc.),
 • dostęp do informacji ogólnie i szczegółowo do informacji o środowisku,
 • zaganidenia dotyczące informatyzacji,
 • mapa drogowa INSPIRE dla resortu środowiska,
 • charakterystyka zbiorów danych INSPIRE resortu środowiska.
  .

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr inż. Piotr Dobrzyński (Główny specjalista ds. Informatyki Państwowy Instytut Geologiczny)

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin:  26,28,29 maja 2017 w godzinach 10:00 – 18:00: piątek.- s.14, niedziela. – s. 1,  poniedziałek – s.242 (IGIG)

26 maja – piątek w godzinach 9:30 – 18:30,  sala 14
28 maja – niedziela  w godzinach 9:00 – 18:00, sala 1,
29 maja – poniedziałek w godzinach 8:00 – 12:00 s.242 (IGIG)

Lista uczestników:

CS13 - Geodane i metadane

Zakres szkolenia: Geodane pełnią kluczową rolę poznawczą w niemal wszystkich obszarach  działalności człowieka, a ich analizy przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy o zjawiskach współczesnego świata. Zakres tematyczny stwarza uczestnikom szansę zdobycia umiejętności z zakresu:

 • pozyskania, przetwarzania i gromadzenia danych przestrzennych
 • analizy danych przestrzennych i wizualizacji informacji przestrzennej,
 • danych przestrzennych, usług oraz metadanych infrastruktury informacji przestrzennej (INSPIRE),
 • norm, standardów i specyfikacji istotnych dla geodanych i metadanych (W3C, ISO, OGC),
 • publikacji danych przestrzennych w sieci WWW,
 • wdrażaniu węzłów infrastruktury informacji przestrzennej (przebieg zlecenia, otoczenie prawne i techniczne wdrożenia, dostarczanie produktów) w administracji publicznej,
 • współczesnych kierunków i trendów rozwoju WWW/GIS.

Jeden z modułów  tematycznych dedykowany jest geodanym i metadanym o zagospodarowaniu przestrzennym.

Długość trwania: 30 godz.

Prowadzący szkoleniemgr Sławomir Bury (Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji)

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin:  11-14 maja 2017

11 maja (czwartek)
11.30 – 15.15 – sala 257 (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, II piętro)
16.00 – 19 .00 sala komputerowa 24

12 maja (piątek)
10.00 – 13.00 sala komputerowa 23
13.45 – 16.00 sala komputerowa 23
16.15 – 17.45 sala komputerowa 23

13 maja (sobota)
10.00 –  13.00 sala komputerowa 23
13.45 – 16.00 sala komputerowa 23
16.15 – 17.45 sala komputerowa 23

14 maja (niedziela)
10.00 – 12.15 sala komputerowa 23

Lista uczestników:

CS14 - Modelowanie danych pozyskiwanych technologiami 3D

Zakres szkolenia:

 • aktywne technologie teledetekcyjne LiDAR oraz Radar służące pozyskiwaniu informacji  3D;
 • wprowadzenie do fotogrametrycznych metod pasowania zdjęć i generowania chmur punktów na ich podstawie;
 • modelowanie obiektów 3D na różnych poziomach szczegółowości (np. budynki  CityGML);
 • technologia udostępniania danych 3D przez internet
 • aplikacje wykorzystujące dane 3D w gospodarce, nauce oraz obronności;
 • technologie wizualizacji danych 3D oraz integracja z innymi geodanymi.

Długość trwania: 45 godz.

Prowadzący szkolenie: Dr hab. inż. Piotr Wężyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin:

 • I część: 6-8 kwietnia
  6 kwietnia (czwartek)
  10.00 – 13.45  sala 242 (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, II piętro)
  14.30 – 18.15  sala komputerowa 17
  7 kwietnia (piątek)
  09.00 -12.00 sala 242 (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, II piętro)
  12.30 –  17.00 sala komputerowa 23.
  8 kwietnia (sobota)
  09.00 – 11.30 sala 242 (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, II piętro)
  11.30 – 16.30 sala komputerowa 17
 • II część: 21-22 kwietnia
  21 kwietnia (piątek)
  08.00 –  10.00 – sala wykładowa 18
  10.00 – 12.00 sala komputerowa 23
  12.45 – 16.15 sala komputerowa 23
  22 kwietnia (sobota)
  08.30 – 12.15 sala komputerowa 23

Lista uczestników: pobierz

CS15 - Zaawansowane geotechniczne badania in situ (Eurokod 0 i 7)

Zakres szkolenia: Szkolenie obejmuje tematykę stosowania zaawansowanych metod badań in situ w geologii inż. oraz geotechnice i zakresu stosowalności metody. Omówiony zostanie rys historyczny metody CPTU, budowa urządzeń pomiarowych, standardy technologiczne, zagadnienie kalibracji badań in situ w odniesieniu do badań laboratoryjnych, możliwości interpretacji wyników badań. Metoda sondowań statycznych CPTU przedstawiona zostanie w kontekście wykorzystania wyników badań w ramach wymagań norm EC/EN i ISO

Długość trwania:  1 gr. x 48 godz.
Prowadzący szkolenie: dr John Powell (Geolabs, UK)  i Tom Lunne (Norwegian Geotechnical Institute, Oslo)
Koordynator: prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki

Materiały wymagane na zajęciach: laptopy (Excel), kalkulatory, notesy, długopisy.

Termin: 8 – 13 maja 2017
Miejsce: Instytut Geologii, godz. 9:00-17:00, sala 66

Lista uczestników: pobierz gr1  pobierz gr2

CS16 - Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych geologicznych i geofizycznych

Zakres szkolenia: Certyfikowane szkolenie obejmuje dwa moduły oprogramowania firmy Schlumberger: Petrel Fundamentals i Petrel Geology. Celem szkolenia jest prezentacja możliwości obrazowania i interpretacji budowy geologicznej (w oparciu dane otworowe, powierzchniowe i geofizyczne) oraz rozwój umiejętności z zakresu współczesnych metod wizualizacji budowy geologicznej, tworzenia szerokiego zestawu cyfrowych, wgłębnych opracowań kartograficznych (modele 3D, mapy, przekroje), interpretacji zintegrowanych danych geologicznych i geofizycznych.

Długość trwania: 2 gr. x 40 godz.
Prowadzący szkolenie: instruktorzy firmy Schlumberger
Koordynator: dr Wojciech Stawikowski

Materiały wymagane na zajęciach: pamięć przenośna (USB lub dysk twardy). Można też zabrać tablet lub laptop.

Termin: 29 maja – 2 czerwca 2017 (grupa 1), 26 – 30 czerwca 2017 (grupa 2)
Miejsce: Instytut Geologii, sala 56

poniedziałki 9:30-17:30
wtorki, środy, czwartki, piątki 9:00-17:00

Lista uczestników: