18.04.2016

Już w kolejnym tygodniu ruszają zajęcia Dr Leszek Litwina  oraz mgr inż. Lidii Piotrowskiej (doktorantki Politechnika Warszawska) poświęcone geodanym i metadanym. Za tą nazwą kryją się takie zagadnienia jak:

  • pozyskiwanie geodanych z różnych źródeł i obszarów tematycznych
  • wizualizacja danych przestrzennych (różne metody)
  • dane przestrzenne w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (IIP, INSPIRE)
  • metadane geoinformacyjne: tworzenie i udostępnianie
  • normy i standardy międzynarodowe (ISO, OGC, W3C)
  • „open data” i inne

Ten blok zajęć został opracowany w sposób szczególny z uwzględnieniem potrzeb studentów kierunku gospodarka przestrzenna. Zachęcamy zatem, by jeszcze dołączyć do grona jego uczestników. Ciągle istnieje taka możliwość! O szczegóły należy pytać koordynatora przedmiotu: Alicję Najwer.

Zajęcia rozpoczynają się już we wtorek o godzinie 8:00 w sali nr 4.