4.06.2016

UWAGA – znamy już termin realizacji WS17 – System utrzymania wód i urządzeń przeciwpowodziowych dorzecza Warty – RZGW (23 czerwca). Szczegóły wraz z listą uczestników w zakładce wizyt studyjnych.