7.11.2017

Szanowni Państwo,

Drodzy GeoDoskonali,

W dniu 27 października br. zakończyliśmy na naszym Wydziale realizację II edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI.Dziękujemy Absolwentom projektu za udział w podsumowującym spotkaniu w czwartek.

Pozostałe Certyfikaty udziału w projekcie są do odebrania u koordynatorów kierunkowych.

Zgodnie z przekazanymi Państwu wcześniej informacjami kadra zarządzająca projektem jest zobligowana do monitorowania losów zawodowych absolwentów projektu przez co najmniej 12 miesięcy. W tym celu prosimy o wypełnienie do 15 listopada 2017 pierwszej ankiety o dalszych losach kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, zamieszczonejpod adresem:

https://goo.gl/forms/3PnpFZdM1pSztoBA3

Będziemy się zwracali do Państwa z prośbą o wypełnianie powyższej ankiety co 3 miesiące, przez najbliższych 12 miesięcy. W przypadku podjęcia pracy lub jej zmiany, podjęcia lub ukończenia studiów wyższego stopnia prosimy, niezależnie od naszego przypomnienia, o wypełnienie Ankiety abyśmy mogli zaktualizować Państwa dane dla NCBiRu.

Życzymy powodzenia w podjęciu nowych studiów lub rozpoczęciu ciekawej pracy zawodowej.