Leszek Litwin

Doktor Nauk o Ziemi. Absolwent WNoZ UŚ, WAEiI Politechniki Śląskiej oraz IKR Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w geoinformacji,  metadanych i Infrastrukturach Informacji Przestrzennej (EU INSPIRE). Szeroką więdzę teoretyczną łączy z długoletnim doświadczeniem praktycznym, popartym kierowaniem wieloma projektami wdrożeniowymi  oraz  budową  aplikacji geoinformatycznych. Autor i współautor publikacji, artykułów i książek o tematyce GIS, metadanych i geoinformacji. Członek zespołu ekspertów GUGiK (2008)  w zakresie profilu metadanych oraz przewodniczący grupy ekspertów ds metadanych (od 2013)  w Ministerstwie Transportu, Budowniictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie MIR). Wykładał przedmioty specjalistyczne na UAM,  Politechnice Śląskiej oraz UŚ.