Maciej Rolad Rossa

Maciej_RossaGeomatyk – ekspert ds. infrastruktur informacji przestrzennej, geostandardów i geoinformacji w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie.

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie związany z Zakładem Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej –gdzie prowadzi prace badawcze z zakresu zastosowania geostandardów w badaniach zdanych środowiska.

Przez lata pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym, zajmując się wdrażaniem dyrektywy INSPIRE oraz geostandardów. Brał udział w pracach nad profilem metadanych geologicznych oraz przy tworzeniu geoportalu IKAR. Uczestniczył także w pracach zespołu OneGeologyEurope, w tym w pracach nad językiem wymiany danych geologicznych GeoSciML. W latach 2009-2014 pracował w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie był Dyrektorem Departamentu Informacji o Środowisku. Jest pomysłodawcą i współautorem geoportalu geoserwis.gdos.gov.pl i systemu „Wnioskomat”. Był m.in. odpowiedzialny za wdrażanie dyrektywy INSPIRE w zakresie tematu „Obszary chronione”. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska, będąc odpowiedzialny m.in. za aktywne udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie internetowych systemów e-administracji: ekoportal.gov.pl, Publicznie Dostępny Wykaz Danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz geopotralu Twój Monitorig Środowiska.

Przez lata był członkiem resortowego zespołu ds. INSPIRE oraz doradcą Główne Geologa Kraju, reprezentował Ministra Środowiska i brał udział w pracach Krajowej Rady ds. implementacji INSPIRE oraz Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Pracował w zespole ds. INSPIRE przy EuroGeoSurveys oraz zespole ds. polskiego profilu metadanych. Jest autorem programów budowy infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Prowadził wykłady i zajęcia na: Wydziale Geologii UW, Politechnice Śląskiej, Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu geoinformacji, w tym trzech książek o metadanych i geostandardach.

Należy do Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

Poza geoinformacją interesuje się muzyką elektroniczną XX w. i żeglarstwem.