Piotr Wężyk

wezyk

Wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na Wydziale Leśnym w Instytucie Zarządzania Zasobami Leśnymi (Laboratorium Geomatyki). Stopień doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w zakresie geografii nadała mu w dniu 08.10.2013 Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk leśnych z zakresie leśnictwa uzyskał na Uniwersytecie Rolniczym (Akademii Rolniczej) im Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tytuł magistra inżyniera leśnictwa uzyskał w czerwcu 1991 roku na Uniwersytecie Rolniczym (Akademii Rolniczej) im Hugona Kołłątaja w Krakowie. W roku 1993 zostaje stypendystą rządu Austrii (OeAD) w Wiedniu na Uniwersytecie Rolniczym (BOKU). W latach 1993-1995 kontynuuje staże zagraniczne na LMU w Monachium (stypendium DAAD). Jest autorem i współautorem 188 publikacji naukowych oraz 126 referatów wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach, poruszających zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych w leśnictwie i ochronie przyrody. Kierownik i główny wykonawca licznych projektów badawczych i wdrożeniowych w tym FOREMMS (5FP) czy UrbanSat (ESA, PECS). Ostanie 10 lat pracy naukowej to przewaga zagadnień z zakresu lotniczego i naziemnego skanowania laserowego (LiDAR) oraz klasyfikacji obiektowej wykorzystywanych dla potrzeb monitorowani i zarządzania środowiskiem naturalnym.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na AGH („Lotniczy i naziemny skaninig laserowy”) oraz jest nauczycielem na Studiach UNIGIS (UJ). Realizuje misję Letnich Szkół Geoinformacji „GeoGorce” oraz GISDay konsorcjum Uczelni krakowskich. Jest członkiem Komisji Geomatyki PAU w Krakowie, PTL , PTIP, PTG i innych. Udziela się czynnie w Fundacji im Anny Pasek. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich (ekspedycja AMAZONIA 2013) oraz Klubem Podróżników „Śródziemie” (Czyste Góry Czyste Szlaki). Od 2010 jest głównym koordynatorem sieci 10 partnerów zagranicznych Uczelni pod nazwą „New directions for forestry sciences in Central Europe” w ramach programu CEEPUS. Od 2014 roku kieruje (Chairman) Special Interest Group (SIG) „Forestry” przy European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL).

Zainteresowania: geoinformatyka (skanowanie laserowe – LiDAR, teledetekcja lotnicza i satelitarna, fotointerpretacja, fotogrametria cyfrowa, stereomatching, klasyfikacja obiektowa – GEOBIA, GNSS, bazy danych, kartografia cyfrowa, serwisy mapowe, InternetGIS), ekologia lasu, ochrona środowiska, geografia, parki narodowe, formacje leśne świata, podróże.