1.03.2017

Zapraszamy do udziału w Zadaniu I projektu Geocentrum  doskonałości czyli w Bilansie kompetencji, podczas którego zostanie ustalona dla każdego uczestnika ścieżka udziału w projekcie.

Harmonogram Bilansu kompetencji jest następujący:

1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online dotyczących:

Ø  bilansu kompetencji https://goo.gl/forms/Q596GGkWimGRBhMn1

Ø  deklaracji uczestnictwa część A: https://goo.gl/forms/acT8UrqrfsAKWrhf1

Ø  deklaracji uczestnictwa część B, formularza preferencji dla osób zakwalifikowanych:https://goo.gl/forms/Gw0KUYgSoDjZDTt63

5.03 br. (niedziela 20:00) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy.

Od dnia 10.03 (piątek) rozpocznie się bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne, będzie on kontynuowany w dniach: 11.03 (sobota) oraz 13-15.03 br. (poniedziałek-środa). Terminy indywidualnych spotkań z koordynatorami zostaną wyznaczone z kilkudniowym wyprzedzeniem i podane Państwu do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych.

Informacje o zajęciach w projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.