24.02.2017

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI.

Lista rankingowa uczestników wg liczby uzyskanych punktów, z podziałem na kierunki studiów, II edycji  projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI została właśnie opublikowana na naszej stronie.

Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz osoby z listy rezerwowej w dn. 28.02 br. (wtorek), o godz. 18:30 do sali nr 21 im. T. Bartkowskiego na spotkanie, podczas którego przedstawimy szczegóły odnośnie proponowanych kursów oraz przebieg bilansu kompetencji.

Harmonogram kolejnych etapów rekrutacji jest następujący:

1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online dotyczących:

  • bilansu kompetencji
  • danych do deklaracji uczestnictwa
  • formularza preferencji (ponownie, jako zobowiązujący dla osób zakwalifikowanych)

5.03 br. (niedziela) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy,

8-17.03 br. – bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne (terminy zostaną wyznaczone z tygodniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych).

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.