1.04.2016

  • Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
  • Jednocześnie informujemy, że rekrutacja nie została zamknięta. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wysyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z wybranymi zajęciami (wytyczne w zakładce o projekcie) bezpośrednio do koordynatorów kierunkowych na adresy podane w zakładce kontakt.
  • Terminy rozmów indywidualnych ze studentami celem uzgodnienia ich ścieżki udziału w projekcie zostaną wysłane w ciągu kilku najbliższych godzin, a dla studentów gospodarki przestrzennej (ze względu na dużą liczbę kandydatów) w dniu jutrzejszym.
    W zakładce do pobrania znajdują się następujące dokumenty z którymi prosimy zapoznać się przed przyjściem na rozmowę:

Regulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia NNW (dla deklarujących)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

W czasie rozmowy będą przygotowane powyższe dokumenty do podpisu.

W zakładce do pobrania znajduje się także Pretest projektu, który uczestnik projektu wypełni w trakcie rozmowy.