10.11.2016

Szanowni Państwo – uczestnicy Projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI,

A dziś mogę już napisać GEODOSKONALI,

Zakończyliśmy I edycję projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI finansowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej edycji z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka przestrzenna za wspólną jej realizację i udział w certyfikowanych szkoleniach, zajęciach warsztatowych, zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych u pracodawców. Mam nadzieję, że wszystkie te działania były przez Państwa wykorzystane z pożytkiem i wzmocnią Państwa znaczenie na rynku pracy.

Zapraszamy na podsumowujące spotkanie GEODOSKONAŁYCH I edycji, które odbędzie się w dn. 22 listopada (wtorek) o godz. 18:15 w Auli im. B. Krygowskiego w Collegium Geographicum. Podczas spotkania przekażemy m.in. uzyskane Certyfikaty z odpowiednich zajęć.

Zachęcamy do podzielenia się z uczestnikami projektu swoimi doświadczeniami i wrażeniami z udziału w I edycji. Mile widziane będą krótkie prezentacje PP, a akces do ich przedstawienia prosimy wcześniej zgłosić do p. mgr Marty Mitręgi.

Liczymy na niezawodną obecność wszystkich uczestników.