11.10.2016

W dniu 21 marca br. rozpoczęliśmy wspólnie realizację projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. W projekcie wzięło udział 151 osób z kierunków: Geografia, Geoinformacja, Geologia i Gospodarka przestrzenna.

Zaprosiliśmy Państwa do poszerzania kompetencji w trakcie różnorodnych tematycznie: 15 certyfikowanych szkoleń, 11 zajęć warsztatowych i 12 zadań praktycznych realizowanych przy współpracy z pracodawcami. Zorganizowaliśmy 20 wizyt studyjnych u pracodawców w Poznaniu, w kraju oraz zagranicą – w Brukseli. Zajęcia przeprowadzili pracownicy polskich wyższych uczelni, eksperci krajowi, przedstawiciel pracodawców oraz zaproszeni pracownicy naukowi i eksperci z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Przed nami ostatnie już zadanie I edycji projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI, który będzie składało się z dwóch etapów. Szczegóły w załączonym liście, który został do Państwa też rozesłany drogą mailową.

List na zakończenie projektu