21.03.2016

Z przyjemnością informuję, że w dniu 21 marca br. rozpoczęliśmy realizację projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Projekt skierowany jest do studentów będących na dwóch ostatnich semestrach I i II stopnia studiów, na kierunkach: geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące zakresu zajęć realizowanych w projekcie GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Spotkanie odbędzie się w środę 30 marca o godz. 12 w Auli Krygowskiego.

Państwa ewentualna nieobecność na odbywających się w tym czasie zajęciach zostanie usprawiedliwiona, a prowadzący zajęcia wskażą Państwu formę odrobienia/uzupełnienia zajęć.