23.03.2016

Rekrutacja i udział w projekcie

Rozmowy kwalifikacyjne do udziału w projekcie GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI odbędą się w dniach: 2.04 (sobota) i 4.04 (poniedziałek) br. Osoby, które prześlą wypełnioną ankietę i Formularz rekrutacyjny zostaną powiadomione o miejscu i godzinach rekrutacji. Na rozmowy kwalifikacyjne proszę przynieść wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu.