1.06.2017

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zostały nam jeszcze 2 miesiące zajęć, jednak już niektóre bloki programowe się kończą. Zakończyliśmy już obowiązkowe zajęcia CS2 i CS3, zatem z zajęć obowiązkowych zostały już tylko 3 grupy zajęciowe CS1 – Umiejętności interpersonalne i praca w grupie. Kończymy też powoli zajęcia z modułu 4 czyli wizyty studyjne.
Przypominamy, że każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do zakończenia zajęć obowiązkowych oraz zajęć wybieralnych: dwa zajęcia z bloku Certyfikowanych Szkoleń i Zajęć Warsztatowych, jedno Zadanie Projektowe oraz dwie Wizyty Studyjne.

Jednocześnie życzymy powodzenia w trakcie zbliżającej się sesji!

24.02.2017

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI.

Lista rankingowa uczestników wg liczby uzyskanych punktów, z podziałem na kierunki studiów, II edycji  projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI została właśnie opublikowana na naszej stronie.

Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz osoby z listy rezerwowej w dn. 28.02 br. (wtorek), o godz. 18:30 do sali nr 21 im. T. Bartkowskiego na spotkanie, podczas którego przedstawimy szczegóły odnośnie proponowanych kursów oraz przebieg bilansu kompetencji.

Harmonogram kolejnych etapów rekrutacji jest następujący:

1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online dotyczących:

  • bilansu kompetencji
  • danych do deklaracji uczestnictwa
  • formularza preferencji (ponownie, jako zobowiązujący dla osób zakwalifikowanych)

5.03 br. (niedziela) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy,

8-17.03 br. – bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne (terminy zostaną wyznaczone z tygodniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych).

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.

14.09.2016

Szanowni Państwo,

wszystkim, którzy jeszcze nie odbyli drugiej wizyty studyjnej przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość zrealizowania tego zadania w ramach wyjść organizowanych w końcówce września. Szczegóły znajdziecie w kalendarzu i w opisie poszczególnych wizyty studyjnych.

18.06.2016

Szanowni Państwo,

dr Simon Martin przygotował dla Państwa przeciekawy plan zajęć ” Geomorphological mapping and visualisation” na najbliższe dni. Proszę zerknąć w załączony harmonogram

Zajęcia rozpoczynają się już w poniedziałek! Szczegóły na stronie zajęć certyfikowanych.

4.06.2016

UWAGA – znamy już termin realizacji WS17 – System utrzymania wód i urządzeń przeciwpowodziowych dorzecza Warty – RZGW (23 czerwca). Szczegóły wraz z listą uczestników w zakładce wizyt studyjnych.

16.05.2016

Kolejny tydzień, kolejne zajęcia.

Przypominamy, że w tym tygodniu ruszają pierwsze grupy z drugiej części branżowego angielskiego – prosimy o upewnienie się co do terminu i grupy!

Sale są na bieżąco uaktualniane w naszym kalendarzu.

W tym tygodniu ruszają też kolejne zajęcia warsztatowe:

Wszelkie aktualności pojawiać się będą w zakładkach poszczególnych zadań projektowych i na naszym kalendarzu.

18.04.2016

Już w kolejnym tygodniu ruszają zajęcia Dr Leszek Litwina  oraz mgr inż. Lidii Piotrowskiej (doktorantki Politechnika Warszawska) poświęcone geodanym i metadanym. Za tą nazwą kryją się takie zagadnienia jak:

  • pozyskiwanie geodanych z różnych źródeł i obszarów tematycznych
  • wizualizacja danych przestrzennych (różne metody)
  • dane przestrzenne w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (IIP, INSPIRE)
  • metadane geoinformacyjne: tworzenie i udostępnianie
  • normy i standardy międzynarodowe (ISO, OGC, W3C)
  • „open data” i inne

Ten blok zajęć został opracowany w sposób szczególny z uwzględnieniem potrzeb studentów kierunku gospodarka przestrzenna. Zachęcamy zatem, by jeszcze dołączyć do grona jego uczestników. Ciągle istnieje taka możliwość! O szczegóły należy pytać koordynatora przedmiotu: Alicję Najwer.

Zajęcia rozpoczynają się już we wtorek o godzinie 8:00 w sali nr 4.