UCZESTNICY

W stażach mogą uczestniczyć studenci stacjonarni roczników dyplomowych na kierunku Geografia o specjalności Geoinformacja (studia licencjackie i magisterskie) WNGiG UAM w Poznaniu (III rok studiów I stopnia i II rok studiów II stopnia), którzy potwierdzą status bezrobotnego lub złożą oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo.

Listy uczestników staży w firmach