MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU

Staż musi być zrealizowany w firmach geoinformacyjnych lub o podobnym profilu. Dopuszcza się również przeprowadzenie stażu w ramach stanowisk geoinformacyjnych w instytucjach administracji różnego szczebla.

Wydział przygotował dla Państwa kilkadziesiąt miejsc stażowych – w zakładce Lista pracodawców oferujących staże znajdują się następujące informacje:

  1. nazwa pracodawcy,
  2. działy, w których oferowane są staże,
  3. kwalifikacje potencjalnego stażysty wymagane przez pracodawcę,
  4. informacje o procedurze rekrutacji wymaganej przez pracodawców z Listy pracodawców oferujących staże:
  • niektórzy pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego wyboru stażystów,
  • rekrutacja na staż zostanie wówczas przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę w dniach 2-10 marca 2015 r. – studenci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkania rekrutacyjnego u wybranego przez siebie pracodawcy przez Panią Magdalenę Nowicką do dnia 2 marca 2015 r.,
  • proszę nie kontaktować się samodzielnie z pracodawcami z Listy pracodawców oferujących staże.

Student może również zaproponować własny wybór firmy lub instytucji, w której chciałby odbyć staż. W przypadku zgłoszenia własnej propozycji, student musi wpisać dane firmy do formularza Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.