WYNAGRODZENIE ZA STAŻ

Staże są płatne 2 000 PLN brutto za 160 godzin. Stażysta otrzyma całą kwotę jednorazowo po udokumentowaniu zakończenia stażu.