KOMISJA REKRUTACYJNA NA STAŻE

Wyboru studentów zakwalifikowanych na staże dokona Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek (Z-ca Dyrektora IGiG ds. dydaktycznych),
  2. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz (Dyrektor IGiG),
  3. dr Marcin Winowski (przedstawiciel Komisji Dydaktycznej ds. Geoinformacji, Opiekun staży),
  4. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński (Koordynator Projektu na WNGiG).