CZAS TRWANIA STAŻU

Staż musi trwać 160 godzin, które mogą być wypracowane na 3 sposoby:

  1. staż ciągły (1 miesiąc “pod rząd”, 40 godz. w tygodniu, 8 godz. dziennie),
  2. staż kroczący (kilka dni w tygodniu, np. 2-3 dni w tygodniu; staż trwa wówczas dłużej niż 1 miesiąc, ale suma godzin musi być równa 160 godz.),
  3. staż zadaniowy (firma/instytucja i opiekun stażu określają godzinowy wymiar wykonania zadań stażowych – ale suma godzin musi być równa 160 godz.)