Archiwum

Poznań, 11.07.2016

INQUIRY no. 29/2016/GCD/w
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016 and 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting practical classes in the form of project (ZP) “Marine cartography” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to an expert.

The deadline for the submission of offers is 18 July 2016.

ZO marine cartograpgy_ZP11
No. 1 Draft bid form

Poznań, 22.07.2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting workshop ZP11 “Marine cartography” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The executor have been invited to sign the contract.

Adam Kubicki, Wilhelmshaven, Germany.

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 27.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 8/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP5 – Sporządzanie map specjalistycznych – mapa sozologiczna.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową.

Termin składania ofert: do dnia 04.07.2016 r.

ZO_nocleg_Zakopane_sozo
Zal1_wzor_Zakopane_sozo

Poznań, 05.07.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 8/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP5 – Sporządzanie map specjalistycznych – mapa sozologiczna, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

 1. Dominium Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków. Willa Mailinowa, ul. Za Strugiem 35B, 34-500 Zakopane.

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 27.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 7/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Bieszczady.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową.

Termin składania ofert: do dnia 04.07.2016 r.

ZO_nocleg_bieszczady
Zal1_wzor_nocleg_bieszczady

Poznań, 05.07.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Bieszczady, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

 1. F.H. U Hotel Strwiąż, ul. Sikorskiego 1, 38 -700 Ustrzyki Dolne

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 27.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 6/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP5 – Sporządzanie map specjalistycznych – mapa geomorfologiczna.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową.

Termin składania ofert: do dnia 04.07.2016 r.

ZO nocleg_Szklarska_geomorfo
Zal1_wzor_Szklarska

Poznań, 05.07.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP5 – Sporządzanie map specjalistycznych – mapa geomorfologiczna, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

 1. P.P.H.U. “MIPAMA”  E.Z. Import-Export sp. j. HOTEL SASANKA***, ul. Słowackiego 4, 58-580 Szklarska Poręba

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 22.06.2016 r.

INQUIRY no. 28/2016/GCD/w
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016 and 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS10 “Geoinformation analysis of geohazards” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 29 June 2016.

ZO Geoinformation analysis of geohazards
Appendix No. 1 Draft bid form

Poznań, 30.06.2016 r.

Concerning inquiry no. 28/2016/GCD w of 22 June 2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting workshop CS10 “Geoinformation analysis of geohazards” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The executor have been invited to sign the contract.

 1. Marco GiardinoVillarbasse (TO), Italy

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 18.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 5/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Bory Tucholskie.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową.

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2016 r.

ZO nocleg_bory
Zał nr 1 wzor_nocleg_bory

Poznań, 28.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Bory Tucholskie, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

 1. Centrum Turystyczno – Konferencyjne Na Skarpie, ul. Bytowska 2, 89 -606 Charzykowy

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 10.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 4/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP5 – Sporządzanie map specjalistycznych – mapa hydrograficzna.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2016 r.

ZO_nocleg_Szklarska
Zał nr 1 wzor_Szklarska

Poznań, 18.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP5 – Sporządzanie map specjalistycznych – mapa hydrograficzna, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, który najlepiej spełnia kryteria oceny oferty:

 1. P.P.H.U. “MIPAMA” Import – Export Sp.J., ul. Rogatka 7a, 62-860 Opatówek.

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 9.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 4/2016/GCD/u
dotyczy – zakup urządzeń mobilnych z funkcją nawigowania (15 sztuk Lenovo TAB 2 A7-10F)
 na potrzeby zajęć realizowanych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na zakup urządzeń mobilnych z funkcją nawigowania, zgodnych z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2016 r.

ZO_usluga_ZP4
Zał nr 1 wzor_usluga_ZP4

Poznań, 16.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/2016/GCD/u

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert na zakup urządzeń mobilnych z funkcją nawigowania (15 sztuk Lenovo TAB 2 A7-10F)  na potrzeby zajęć realizowanych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017, został wyłoniony Wykonawca, który jako jedyny przesłał swoją ofertę.

1. Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 


Poznań, 8.06.2016 r.

INQUIRY no. 27/2016/GCD/w
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS11 “Geomorphological mapping and visualisation” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 15 June 2016.

ZO_geomorphological mapping
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 18.06.2016 r.

Concerning inquiry no. 27/2016/GCD w of 7 June 2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting workshop CS11 “Geomorphological mapping and visualisation” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The executor have been invited to sign the contract.

 1. Simon Martin, Ch. des Vergers 11, 1860 Aigle, Switzerland

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 04.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 3/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Tatry.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową.

Termin składania ofert: do dnia 10.06.2016 r.

ZO_nocleg_Tatry
Zał. nr 1wzor_nocleg_Tatry

Poznań, 11.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Tatry, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, który jako jedyny spełnia kryteria oceny oferty:

 1. Pensjonat Spiski Dworek, 34-532 Jurgów 305

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 04.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 2/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Jura Krakowsko-Częstochowska.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową.

Termin składania ofert: do dnia 10.06.2016 r.

ZO_nocleg_Jura
Zał. nr 1 wzor_nocleg_Jura

Poznań, 11.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej dla studentów oraz instruktorów prowadzących zadanie praktyczne ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Jura Krakowsko-Częstochowska, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, który jako jedyny spełnia kryteria oceny oferty:

 1. Pensjonat Agroturystyczny Dar Jury, Podlesice 72, 42-425 Podlesice

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 1.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/2016/GCD/w

Dotyczy – Przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktorów pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP10) “Opracowanie raportu z badań limnologicznych i ewaporometrycznych” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktorów pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 10.06.2016 r.

ZO_Opracowanie raportu z badań limnologicznych i ewaporometrycznych
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 13.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 26/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP10) “Opracowanie raportu z badań limnologicznych i ewaporometrycznych” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca.  Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny oferty następującego Wykonawcę:

 1. Instruktor: mgr Bogumił Nowak

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 01.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 3/2016/GCD/t
dotyczy –  wynajmu usługi transportu dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. 

Zapytanie ofertowe w ramach Projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, w ramach realizacji działania ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Tatry.

Termin składania ofert: do dnia 07.06.2016.
ZO_transport_tatry
Zał nr 1 wzor_transport_Tatry

Poznań, 10.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2016/GCD/t

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert dotyczących wynajmu usługi transportu w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca, najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. NAWROCKI GROUP Sp. z o.o., ul. Czarnkowska 7, 60-419 Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 01.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 2/2016/GCD/t
dotyczy –  wynajmu usługi transportu dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. 

Zapytanie ofertowe w ramach Projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, w ramach realizacji działania ZP7 – Audyty krajobrazowe – grupa Jura

Termin składania ofert: do dnia 07.06.2016.

ZO_transport_Jura
Zał nr 1 wzor_transport_Jura

Poznań, 10.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2016/GCD/t

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert dotyczących wynajmu usługi transportu w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca, najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. LEON Travel Monika Olek, 62-080 Tarnowo Podgórne, Sady ul. Lipowa 51/f2

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 1.06.2016 r.

INQUIRY no. 25/2016/GCD/w
concerning workshop for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016 and 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting workshop CS7 “Advanced R programming for spatial data” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 8 June 2016.

ZO_Advanced R programming for spatial data
Appendix No. 1 Draft bid form

Poznań, 12.06.2016 r.

Concerning inquiry no. 25/2016/GCD w of 1 June 2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting workshop CS7 “Advanced R programming for spatial data” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The executor have been invited to sign the contract.

 1. Robin Lovelace, 40 Sholebroke Avenue, Leeds, LS7 3HB

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 31.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktorów pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP7) “AUDYTY KRAJOBRAZOWE – cz. 2 analiza małoskalowa” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktorów pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 7.06.2016 r.

ZO_ AUDYTY_KRAJOBRAZOWE_cz2
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 10.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 24/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP7) “AUDYTY KRAJOBRAZOWE – cz. 2 analiza małoskalowa” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca. Zamawiający  otrzymał dwie oferty obejmujące po dwóch instruktorów pracodawcy. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny oferty następującego Wykonawcę:

 1. Piotr Wężyk, ul. Starego Dębu 20/1, 31-355 Kraków
 2. Karolina Zięba-Kulawik, Zabierzów Bocheński 340, 32-007 Zabierzów Bocheński

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 31.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktorów pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP7) “AUDYTY KRAJOBRAZOWE – cz. 1 analiza wielkoskalowa” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktorów pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 7.06.2016 r.

ZO_ AUDYTY_KRAJOBRAZOWE_cz1
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 8.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 23/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP7) “AUDYTY KRAJOBRAZOWE – cz. 1 analiza wielkoskalowa” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca. Zamawiający  otrzymał trzy oferty obejmujące po dwóch instruktorów pracodawcy. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny oferty następującego Wykonawcę:

 1. Instruktor 1. Leszek Litwin, Owsiana 1, 44-100 Gliwice
 2. Instruktor 2. Małgorzata Żerebecka, Pl. Inwalidów Wojennych 16/18/2, 44-100 Gliwice

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 31.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 3/2016/GCD/u
dotyczy – zakup zobrazowań satelitarnych Planet Labs Inc. (RapidEye)
 na potrzeby zajęć realizowanych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na zakup zobrazowań satelitarnych Planet Labs Inc. (RapidEye), zgodnych z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: do dnia 6.06.2016 r.

ZO_zobrazowania_satelitarne
Zał nr 1 wzor_zobrazowania_satelitarne

Poznań, 09.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2016/GCD/u

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert za zakup zobrazowań satelitarnych Planet Labs Inc. (RapidEye)  na potrzeby zajęć ZP7- Audyty krajobrazowe, realizowanych w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca. Zamawiający  otrzymał jedną ofertę wraz z oświadczeniem, iż Oferent jest na rynku polskim jedynym przedstawicielem firmy Planet Labs. Inc., właściciela obrazujących systemów satelitarnych Dove oraz RapidEye:

 1. ProGea Consulting Piotr Wężyk, ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 31.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 2/2016/GCD/u
dotyczy – zakup prac badawczych na potrzeby zajęć realizowanych
 dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej zakupu prac badawczych, zgodnych z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: do dnia 6.06.2016 r.

ZO_usługaCS15
Zał 1_Wzór oferty_usługa

Poznań, 8.06.2016

Rozstrzygnięcie zo 2/2016/gcd/u

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej (CS15) “Zaawansowane geotechniczne badania in situ (EUROKOD 0 i 7)” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca.  Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny oferty następującego Wykonawcę:

 1. Tomasz Antczak, Marcin Waliński, firma Geoprojekt Poznań Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne s.c.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 31.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 1/2016/GCD/u
dotyczy –  wynajmu urządzeń specjalistycznych na potrzeby zajęć realizowanych
 dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę wynajmu urządzeń specjalistycznych do sondowań statycznych i badań dylatometrem wraz z ich wykwalifikowaną obsługą 

Termin składania ofert: do dnia 6.06.2016 r.

ZO _usługaZP9
Zał. nr 1_Wzór oferty_usługa 

Poznań, 8.06.2016

Rozstrzygnięcie zo 1/2016/gcd/u

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP9) “Sondowania statyczne, badania dylatometrem płaskim” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca.  Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny oferty następującego Wykonawcę:

 1. Tomasz Antczak, Marcin Waliński, firma Geoprojekt Poznań Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne s.c.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2016/GCD/w
dotyczy – 
na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW2) “PLANOWANIE STRATEGICZNE NA POZIOMIE LOKALNYM – cz. 2 perspektywa eksperta zewnętrznego” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 1.06.2016 r.

ZO_PLANOWANIE STRATEGICZNE NA POZIOMIE LOKALNYM – cz. 2 perspektywa eksperta zewnętrznego
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW


Poznań, 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2016/GCD/w
dotyczy – 
na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW2) “PLANOWANIE STRATEGICZNE NA POZIOMIE LOKALNYM – cz. 1 perspektywa zarządzającego gminą” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 1.06.2016 r.

ZO_PLANOWANIE STRATEGICZNE NA POZIOMIE LOKALNYM – cz. 1 perspektywa zarządzającego gminą
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW


Poznań, 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2016/GCD/w
dotyczy – 
na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP9) “Sondowania statyczne, badania dylatometrem płaskim” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 1.06.2016 r.

ZO_Sondowania statyczne, badania dylatometrem płaskim
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 3.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 20/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP9) “ Sondowania statyczne, badania dylatometrem płaskim” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Tomasz Antczak ul Dunajecka 4/2 , 60-413 Poznań
 2. Marcin Waliński ul. Katowicka 91/10, 61-131 Poznań

Wykonawcy zostali zaproszoni do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2016/GCD/w
dotyczy – 
na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW9) “Geologiczna interpretacja danych geograficznych dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 1.06.2016 r.

ZO_Geologiczna interpretacja danych geofizycznych
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW

Poznań, 3.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 19/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert zajęć warsztatowych (ZW9) “Geologiczna interpretacja danych geograficznych” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Piotr Godlewski, ul. Zbożowa 41B/41,  87-100 Toruń

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 25th May 2016

INQUIRY no. 18/2016/GCD/w
concerning workshop for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016 and 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting workshop ZW9 “Geological interpretation of geophysical data” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 1 June 2016.

ZO_Geological interpretation of geophysical data
Appendix No. 1 Draft bid form

Poznań, 2 June 2016 r.

Concerning inquiry no. 18/2016/GCD w of 25 May 2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting workshop ZW9 “Geological interpretation of geophysical data”” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The executor have been invited to sign the contract.

 1. Jan de Jager, Nassaukade 42, 2281 XD RIJSWIJK The Netherlands

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2016/GCD/w
dotyczy – 
na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP5) “Sporządzanie map specjalistycznych dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 3.06.2016 r.

ZO_SPORZĄDZANIE MAP SPECJALISTYCZNYCH
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 06.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP5) “Sporządzanie map specjalistycznych” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Przemysław Kokociński, ul. Wergiliusza 72/2, 60-461 Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 25.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2016/GCD/w
dotyczy – 
na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP8) “Modelowanie SWAT dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 3.06.2016 r.

ZO_SWAT
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 6.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 16/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert zajęć warsztatowych (ZP8) „Modelowanie SWAT” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Mateusz Kopeć, ul. Inflancka 20 m. 59, 61-132 Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 24.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 1/2016/GCD/n
dotyczy –  usługi hotelowej wraz z usługą gastronomiczną dla studentów oraz prowadzących zadanie praktyczne nr 4 pn. „Zintegrowane planowanie rozwoju” (gmina Sieraków) .

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na usługę hotelową wraz z usługą gastronomiczną.

Termin składania ofert: do dnia 2.06.2016 r.

ZO_ZP4_nocleg_i_wyżywienie
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 3.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2016/GCD/n

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert usługi hotelowej wraz z usługą gastronomiczną dla studetnów oraz prowadzących zadanie praktyczne nr 4 pn. „Zintegrowane planowanie rozwoju” (gmina Sieraków) w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. KAMA PARK Piotr Kaja, Piotr Marut Spółka Jawna

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 20.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2016/GCD/w
dotyczy – 
na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZW3) “Komunikacja Wizualna dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 30.05.2016 r.

ZO ZW3_Zapytanie_ofertowe_cz.2
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW


Poznań, 20.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych  w formie projektowej (ZP12) “Ocena zagrożeń dla ujęcia wód podziemnych dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2016 r.

ZO_Ocena zagrożeń dla ujęcia wód podziemnych
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 30.05.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 14/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert na przeprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP12) “Ocena zagrożeń dla ujęcia wód podziemnych” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia  w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Mariusz Czop  ul.  Bohomolca 11/60, 31-416 Kraków

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 20.05.2016 r.

INQUIRY no. 13/2016/GCD/w
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016 and 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS8 “Phyton Programming for GIS” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 29 May 2016.

ZO_ Pyhton programming for GIS
Appendix No. 1 Draft bid form

 Poznań, 31 May 2016 r.

Concerning inquiry no. 7/2016/GCD w of 2 May 2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting certified training CS8 “Python porgramming for GIS” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The executor have been invited to sign the contract.

 1. Grant Fraley, 3792 28th St, San Diego, CA 92104

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 20.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW8) “Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 27.05.2016 r.

ZO_Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW

Poznań, 30.05.2016 r

Dotyczy zapytania ofertowego nr 12/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert zajęć warsztatowych (ZW8) „Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Zbigniew Mikołajewski, ul. Żeromskiego 26/6, 64-920 Piła

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 20.05.2016 r.

INQUIRY no. 11/2016/GCD/w
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016 and 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS15 “In situ advanced geotechnical research (Eurocode 0 and 7)” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 27 May 2016.

ZO_IN SITU ADVANCED GEOTECHNICAL RESEARCH
Appendix No. 1 Draft bid form

Poznań, 30.05.2016

Concerning inquiry no. 11/2016/GCD/w of 20 May 2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting certified training CS15 “In situ advanced geotechnical research (Eurocode 0 and 7)” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The orderer has received two offers. One of them fulfil the adopted criteria, the executor have been invited to sign the contract:

 1. Tom Lunne

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 20.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW6) „Georyzyka w Planowaniu Przestrzennym dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 30.05.2016 r.

ZO_GEORYZYKA W PLANOWANIU
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW

Poznań, 2.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 10/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert zajęć warsztatowych (ZW6) „Georyzyka w Planowaniu Przestrzennym” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Leszek Litwin, ul. Owsiana 1, 44-100 Gliwice

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 18.05.2016 r.

Informujemy, że na stronie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dziale dotyczącym zamówień publicznych (http://zamowienia.amu.edu.pl/) znajduje się oferta dotycząca dostawy książek na potrzeby projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

czytaj więcej


Poznań, 16.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/GCD/o
dotyczy –  licencji programu Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC EDU 
dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji programu Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC EDU – subskrypcja na rok (14 licencji).

Termin składania ofert: do dnia 31.05.2016 r.

ZO_o_Adobe Illustrator
Zał. nr 1_Wzór oferty_o

Poznań, 2.06.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2016/GCD/o

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert licencji programu Adobe Illustrator CC PL WIN/MAC EDU dla uczestników projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Komputronik SA ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 12.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR nr 1/2016/GCD/t
dotyczy – 
wynajmu usługi transportu dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. 

Zapytanie ofertowe w ramach Projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, w ramach realizacji działania ZW8 – Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń.

Termin składania ofert: do dnia 19.05.2016.

ZO_transport_02-05 czerwca
Zał. nr 1 wzor_transport_02-05czerwca

Poznań, 24.05.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2016/GCD/t

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert dotyczących wynajmu usługi transportu w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca, najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

1. Primex Przemysław Szukała ul. Drobnika 1, 60-693 Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 12.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć praktycznych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zadania praktycznego (ZP1) „Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 19.05.2016 r.

ZO_PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA POZIOMIE LOKALNYM
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZP

Poznań, 23.05.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 9/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert na poprowadzenie zadania praktycznego (ZP1) „Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym” dla uczestników projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

 1. Filip Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna, ul. Tęczowa 8, 60-275 Poznań

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 3.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW7) Miasta 3D” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 11.05.2016 r.

ZO_MIASTA 3D
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW

Poznań, 16.05.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 9/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert dotyczących  zajęć warsztatowych Miasta 3D (ZW7) w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

1. Rafał Perzyna, ul. Rybna 11, 21-500 Biała Podlaska 

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 2.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy specjalisty przedstawiciela pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW11) Analiza sejsmiczna w stratygrafii skał ilikoklastycznych” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do specjalisty przedstawiciela pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 9.05.2016 r.

ZO_ANALIZA SEJSMICZNA W STRATYGRAFII SKAŁ SILIKOKLASTYCZNYCH
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW

Poznań, 12.05.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 8/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert zajęć warsztatowych (ZW11) Analiza sejsmiczna w stratygrafii skał ilikoklastycznych” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

1. Filip Bielicki, ul. Topolowa 5, 62 – 200 Gniezno  

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 2 May 2016 r.

INQUIRY no. 7/2016/GCD w of 2 May 2016
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic years 2015/2016 and 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS3 “ Specialised English – Geography-oriented course of English” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 9 May 2016.

ZO_SPECIALISED ENGLISH
Appendix No. 1 Draft bid form

 Poznań, 12 May 2016 r.

Concerning inquiry no. 7/2016/GCD w of 2 May 2016

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting certified training CS3 “Specialised English– Geography-oriented course of English ” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The orderer has received two offers. Since both of them fulfil the adopted criteria, the executors have been invited to sign the contract.

 1. Dr Andrew Speak, 104 Stephens Road,Withington, Manchester,England, M20 4XD
 2. Dr Ian S. Evans, Department of Geography, Durham University, Lower Mountjoy, South Road, Durham, DH1 3LE, UK

There is no right of appeal against this decision.


Poznań, 2.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW3) Komunikacja wizualna” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 9.05.2016 r.

ZO_ KOMUNIKACJA WIZUALNA
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW


Poznań, 2.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć warsztatowych dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktora pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych (ZW10) Geozagrożenia w kontekście metod oceny stabilności i technologii stabilizacji skarp i zboczy” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktora pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 9.05.2016 r.

ZO_ GEOZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE METOD OCENY STABILNOŚCI I TECHNOLOGII SKARP I ZBOCZY
Zał. nr 1_Wzór oferty_ZW

Poznań, 12.05.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że wśród przesłanych ofert zajęć warsztatowych (ZW10) Geozagrożenia w kontekście metod oceny stabilności i technologii stabilizacji skarp i zboczy” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty.

 1. Fadi Chammas, ul. Zbrojarzy 21/6, 30-412 Kraków

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 22.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy eksperta krajowego

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie certyfikowanego szkolenia CS13 Geodane i metadane” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do eksperta krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 31.03.2016r.

ZO_ GEODANE I METADANE
Zał. nr 1_Wzór oferty_CS

Poznań, 5.04.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert certyfikowanego szkolenia CS13 Geodane i metadane” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

1. Leszek Litwin, ul. Owsiana 1, 44-100 Gliwice

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 21.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy eksperta krajowego

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie certyfikowanego szkolenia (CS14) Modelowanie danych pozyskiwanych technologiami 3D” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do eksperta krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2016r.

ZO_ MODELOWANIE DANYCH POZYSKIWANYCH TECHNOLOGIAMI 3D
Zał. nr 1_Wzór oferty_CS

Poznań, 4.04.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert certyfikowanego szkolenia (CS14) Modelowanie danych pozyskiwanych technologiami 3D” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

1. Piotr Wężyk, al. 29 Listopada 46/108 , 31-425 Kraków

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy:
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 21.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie certyfikowanego szkolenia (CS2) Przedsiębiorczość” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2016r.

ZO_PRZEDSIĘBIORCZOŚC
Zał. nr 1_Wzór oferty_CS

Poznań, 4.04.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert certyfikowanego szkolenia (CS2) Przedsiębiorczość”w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

1. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, ul. Rubież 46 A, 61-612 Poznań

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


Poznań, 21.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/GCD/w
dotyczy –  na przeprowadzenie
zajęć praktycznych w formie projektowej dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w semestrze letnim, w roku akademickim: 2015/2016 i 2016/2017. Dotyczy instruktorów pracodawcy

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP6) „Morfodynamika wybrzeża klifowego” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do instruktorów pracodawcy.

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2016r.

ZO_ MORFODYNAMIKA WYBRZEŻA KLIFOWEGO
Zał.nr 1_Wzór oferty_ZP_2

Poznań, 4.04.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2016/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej (ZP6) „Morfodynamika wybrzeża klifowego” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wyłoniony Wykonawca, najlepiej spełniający kryteria oferty. Wyłoniona oferta obejmuje dwóch instruktorów pracodawcy: 

Instruktor 1. Krzysztof Kurpel, ul. Wojskowa 5/102, 60-792 Poznań
Instruktor 2. Mariusz Adamczak, ul. Wilczak 13/115, 61-623 Poznań 

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.