1.04.2016

  • Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
  • Jednocześnie informujemy, że rekrutacja nie została zamknięta. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o wysyłanie formularza rekrutacyjnego wraz z wybranymi zajęciami (wytyczne w zakładce o projekcie) bezpośrednio do koordynatorów kierunkowych na adresy podane w zakładce kontakt.
  • Terminy rozmów indywidualnych ze studentami celem uzgodnienia ich ścieżki udziału w projekcie zostaną wysłane w ciągu kilku najbliższych godzin, a dla studentów gospodarki przestrzennej (ze względu na dużą liczbę kandydatów) w dniu jutrzejszym.
    W zakładce do pobrania znajdują się następujące dokumenty z którymi prosimy zapoznać się przed przyjściem na rozmowę:

Regulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia NNW (dla deklarujących)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

W czasie rozmowy będą przygotowane powyższe dokumenty do podpisu.

W zakładce do pobrania znajduje się także Pretest projektu, który uczestnik projektu wypełni w trakcie rozmowy.

25.03.2016

Prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem http://goo.gl/forms/sbBBHXSGzz dotyczącej deklaracji udziału w działaniach w projekcie najpóźniej do środy 30 marca br. do godz. 20:00.

23.03.2016

Rekrutacja i udział w projekcie

Rozmowy kwalifikacyjne do udziału w projekcie GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI odbędą się w dniach: 2.04 (sobota) i 4.04 (poniedziałek) br. Osoby, które prześlą wypełnioną ankietę i Formularz rekrutacyjny zostaną powiadomione o miejscu i godzinach rekrutacji. Na rozmowy kwalifikacyjne proszę przynieść wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu.

21.03.2016

Z przyjemnością informuję, że w dniu 21 marca br. rozpoczęliśmy realizację projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Projekt skierowany jest do studentów będących na dwóch ostatnich semestrach I i II stopnia studiów, na kierunkach: geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące zakresu zajęć realizowanych w projekcie GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. Spotkanie odbędzie się w środę 30 marca o godz. 12 w Auli Krygowskiego.

Państwa ewentualna nieobecność na odbywających się w tym czasie zajęciach zostanie usprawiedliwiona, a prowadzący zajęcia wskażą Państwu formę odrobienia/uzupełnienia zajęć.